Brosjyre om Incoterms

Tidligere hadde dere en brosjyre/folder med oversikt over incoterms. Har dere dette fortsatt? Har dere mulighet for å få sendt en slik til meg?

Svar: Vi har laget en digital versjon av brosjyren. Her kan du enkelt se hva de ulike klausulene innebærer for kjøper og selger Incoterms 2020

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer