Kan jeg bruke incoterms innen Norge?

Er det egnet å bruke Incoterms selv når jeg leverer et produkt i Norge? For eksempel selger jeg normalt Ex Works, men hvis jeg er ansvarlig for transport og forsikring, er det DDU som gjelder?

Svar:

Incoterms gjelder rettigheter og forpliktelser fra partene til en kjøpsavtale med hensyn til levering av solgte varer. Først og fremst brukes Incoterms når varer selges for levering over landegrensene. De er derfor internasjonale leveransevilkår. I dag brukes de også til salg av varer i rent nasjonale markeder. Når Incoterms brukes i slike sammenhenger, blir vilkår knyttet til eksport og import overflødig. Hvis du handler i Norge, kan alternativer for DDU (levert ubetalt) være "gratis", "levert" eller "fritt levert" med angivelse av et bestemt sted. Da anses varene å bli levert når varene kommer til dette stedet.