Hvilken transportmåte gjelder for ddp?

Hvis for eksempel en avtale sier at "Levering skal skje fritt kundens lokaler i Norge, i henhold til Incoterms 2010, Delivered Duty Paid (DDP)". Skal man da anta at dette gjelder for alle typer leveranser, fra selskapspakken til expresskurven med kureren? Eller er det en bestemt leveringsmetode den refererer til?

Svar

Klausulen kan brukes uansett hvilken transportmåte som er valgt, og kan også brukes når flere transportformer er brukt. Selgeren har risikoen gjennom hele transporten opp til navngitt destinasjon når varene er klare til lossing. Hvis du skriver "Levering fritt til kundens lokaler i Norge", er det bra å angi om det er tenkt å bli plassert i lokaler, eller frem til kundens lokaler, losset eller ikke. Det er alltid godt å være nøye med å spesifisere det nøyaktige stedet for risikoovergangen, så det ikke blir noen problemer ved eventuelle skader.