Hva er forskjellen mellom incoterms og combiterms?

Det internasjonale handelskammer, ICC, har siden 1920-årene utarbeidet regler for tolkning av handelsvilkår som brukes i kjøpsavtaler rundt om i verden for å definere kjøpers og selgers forpliktelser. Det er en regelsamling som inneholder 13 leveringsbetingelser. Det er viktig å understreke at Incoterms ikke er en lov, men en anbefaling fra ICC hvordan de mener at repeterende leveringsbetingelser skal tolkes.

Det bør understrekes at omfanget av Incoterms er begrenset til partenes rettigheter og forpliktelser i en kjøpsavtale med hensyn til levering av solgte varer. Inkoterms gjelder bare dersom partene i avtalen henviste til Incoterms i forbindelse med leveringsbetingelsene.

Combiterms er et svensk kostnadsfordelingsverktøy og utgjør ingen selvstendig regelsamling av leveringsbetingelser. Det er imidlertid et verdifullt supplement til Incoterms. Combiterms utgis av Sveriges Transportindustriforbund. Når det gjelder ekstern kostnadsfordeling mellom kjøpere og selgere, er Incoterms ikke alltid tilstrekkelig detaljert.

I Combiterms, som en veiledning for hver av de 13 leveringsbetingelsene i Incoterms, oppgitt 17 kostnadsoverskrifter med tilhørende tresifret kode. Combiterms hovedfunksjon er å kombinere, dermed navnet, leveringsbestemmelsene med et klart system for kostnadsfordeling mellom kjøper og selger og da også tilpasset databehandling.