Incoterms®


Incoterms® 2020 er internasjonale leveringsbetingelser som definerer kjøpers og selgers risiko og forpliktelser.

Hva er Incoterms?

Det er standardiserte internasjonale leveringsbetingelser. Klausulene angir hvem som til enhver tid har risikoen for gods underveis, hvem som skal betale kostnadene og hvilke forpliktelser kjøper og selger har.

Alle som sender eller mottar varer og gods, bør benytte en av leveranseklausulene i Incoterms. Vi anbefaler at du velger en klausul hvor du selv har forsikringsansvaret. Da slipper du å forholde deg til et ukjent forsikringsselskap som forhandlingspartneren din har valgt. Og du unngår diskusjoner om hvor og når skaden skjedde.

Ønsker du å forsikre en enkelttransport?


Se pris og kjøp forsikring

Nedenfor kan du klikke på kodene og få en forklaring på hver av de 11 klausulene.

 • FCA
 • FAS
 • FOB
 • CFR
 • CIF
 • CPT
 • CIP
 • DAP
 • DPU
 • DDP

EXW - Ex Works (Named place; ex factory ex mill, ex warehouse etc)

Kjøperen har risikoen fra det øyeblikket selgeren har stilt godset til disposisjon på avtalt tid og sted, f.eks. i selgerens fabrikk eller lager. Kjøper bærer all risiko og alle kostnadene med å frakte varene til bestemmelsesstedet, og må også klarere for eventuell eksport.

Forsikringsanbefaling: Kjøperen må kjøpe forsikring fra godset forlater angitt tid og sted i kjøpsavtalen.

Overlevering fra selger til kjøper: Lasterampe på selgers fabrikk eller lager (spesifisert i avtalen).

Incoterms EXW, Ex Works - Norsk

FCA - Free Carrier (Named place)

Selgeren overleverer godset i første transportørs varetekt på angitt sted, klarert for eventuell eksport. Kjøperen har risikoen fra det øyeblikket godset er levert til den første transportøren eller terminal på avtalt tid og sted. Dette bør spesifiseres nøye i kjøpsavtalen.

Forsikringsanbefaling: Kjøperen må kjøpe forsikring for transporten. Selger fram til leveringsstedet som er angitt i avtalen.

Overlevering fra selger til kjøper: Ferdig lastet på kjøpers valgte transportmiddel.

Incoterms FCA, Free Carrier - Norsk

FAS - Free alongside ship (Named port of shipment - kun sjøtransport)

Selgeren må overlevere godset ved siden av skipet i navngitt havn, klarert for eventuell eksport. Kjøperen har risikoen fra det øyeblikket godset er levert ved skipssiden.

Forsikringsanbefaling: Kjøperen må kjøpe forsikring for transporten fra havn.

Overlevering fra selger til kjøper: Angitt sted på kaia.

Incoterms 2010 FAS, Free alongside ship - Norsk

FOB - Free on board (Named port of shipment - kun sjøtransport)

Selgeren har risikoen fram til godset er lastet ombord på det skipet som er angitt av kjøperen. Selger må klarere for eventuell eksport. Kjøperen har risikoen fra og med godset er levert ombord i skipet.

Forsikringsanbefaling: Kjøperen må kjøpe forsikring for transporten, fra godset er lastet ombord i skipet.

Overlevering fra selger til kjøper: Overlevering fra selger til kjøper: Ferdig lastet om bord i skipet.

Incoterms FOB, Free on board - Norsk

CFR - Cost and freight (Named port of destination - kun sjøtransport)

Selgeren må dekke alle kostnader og frakt fram til angitt lossehavn. Men kjøperen har risikoen fra og med godset er levert ved skipet og har risikoen i det varene lastes om bord i skipet.

Forsikringsanbefaling: Kjøperen må kjøpe forsikring for transporten.

Overlevering fra selger til kjøper: Ferdig lastet om bord i skipet.

Incoterms CFR, Cost and freight - Norsk

CIF - Cost, insurance and freight (Named port of destination - kun sjøtransport)

Selgeren må dekke alle kostnader, inkludert forsikring, og frakt fram til angitt lossehavn. Men kjøperen har risikoen fra og med godset er levert ombord i skipet. Forsikring som gjelder til og med ankomsthavnen, skal kjøpes av selger for kjøpers regning.

Forsikringsanbefaling: Selgeren må kjøpe forsikring som tilfredsstille vilkåret Institute Cargo Clauses (C) fram til og med ankomsthavnen.

Overlevering fra selger til kjøper: Ferdig lastet om bord i skipet.

Incoterms CIF, Cost insurance and freight - Norsk

CPT - Carriage paid to (named place of destination)

Selgeren betaler frakt til angitt destinasjon, men kjøperen har risikoen fra og med godset er levert til den første transportøren eller terminal.

Forsikringsanbefaling: Kjøperen har risikoen under hele transporten og må kjøpe forsikring.

Overlevering fra selger til kjøper: På avtalt sted iflg. kjøpekontrakten.

Incoterms CPT, Carriage paid to - Norsk

CIP - Carriage and insurance paid to (named place of destination)

Selgeren betaler for frakt og forsikring, men kjøperen har risikoen fra og med godset er levert til fraktselskapet.

Forsikringsanbefaling: Forsikring som gjelder til og med ankomststedet, skal kjøpes av selger for kjøpers regning. Forsikring må tilfredsstille vilkåret Institute Cargo Clauses (A).

Overlevering fra selger til kjøper: På avtalt sted iflg. kjøpekontrakten.

Incoterms CIP, Carriage and insurance paid to - Norsk

DAP - Delivered at place (named place of destination)

Selger bærer all risiko for godset fram til avtalt bestemmelsessted, før lossing. Kjøperen har risikoen fra det øyeblikk selgeren har gjort godset tilgjengelig på bestemmelsesstedet. Avtalen må angi sted hvor godset stilles til kjøpers disposisjon.

Forsikringsanbefaling: Forsikring må kjøpes av selgeren til angitt bestemmelsessted i avtalen.

Overlevering fra selger til kjøper: På angitt bestemmelsessted i avtalen, ulosset.

Incoterms DAP, Delivered at place - Norsk

DPU - Delivered at place, unloaded (named place of destination)

Selger bærer all risiko for godset fram til det er losset på angitt bestemmelsessted. Kjøperen har risikoen fra det øyeblikk godset er tilgjengelig etter lossing på avtalt bestemmelssted. Avtalen må angi hvilket angitt sted på bestemmelsessted hvor godset er tilgjengelig etter lossing.

Forsikringsanbefaling: Avtalen må angi sted hvor godset er tilgjengelig etter lossing. Forsikring må kjøpes av selgeren fram til losset på angitt sted.

Overlevering fra selger til kjøper: På avtalt bestemmelssted ferdig losset.

Incoterms DPU, Delivered at place, unloaded - Norsk

DDP - Delivered duty paid (named place of destination)

Selgeren dekker alle transportutgifter og har all risiko inntil godset er levert, og betaler i tillegg eventuelle tollavgifter om ikke annet er avtalt. Kjøperen har risikoen fra det øyeblikk godset er tilgjengelig på bestemmelsesstedet.

Forsikringsanbefaling: Forsikring må kjøpes av selgeren. Selgeren har risikoen under hele transporten.

Overlevering fra selger til kjøper: På angitt bestemmelsessted hos kunden, ulosset.

Incoterms DDP, Delivered duty paid - Norsk

Derfor bør du bruke Incoterms 2020

I internasjonal handel reduserer Incoterm risikoen for misforståelser som kan føre til juridiske problemer. Vi anbefaler derfor at du alltid avtaler vilkårene for alle internasjonale transporter, og fraråder sterkt at du utformer egne leveringsbestemmelser. Incoterms inneholder regler om:

 • Når risikoen går fra selger til kjøper
 • Hvem er ansvarlig for kostnader og dokumentasjon
 • Informasjon om frister, begrensningsperioder og begrensningsbeløp

Transportøren har et begrenset ansvar for varene og godset som transporteres. Det er derfor viktig at du kjenner leveringsbetingelsene og at du forsikrer varene når du er ansvarlig for risikoen - om du selger eller kjøper.

Vær nøye med leveringsvilkårene når du signerer en kontrakt

Det er svært viktig at partene (kjøper og selger) signerer kontrakter for hva som skal gjelde under transporten. Leveringsbetingelsen beskriver hvem som står for risikoen og hvem som må forsikre varene.

Når du skriver avtaler med leveringsklausuler, bør du legge inn det i kjøpsavtaler og handelsfakturaer, for eksempel "FOB Oslo, Incoterms® 2020". Da unngås vanskeligheter med tolkning som kan oppstå i land med egne leveringsvilkår og tolkninger.

Vi gir råd og hjelper deg med forsikring

Ikke sikker på hva EXW, FCA, FOB eller DDP betyr for transporten din? Vi hos If er en profesjonell partner som vil hjelpe deg med transportforsikring og gi råd om Incoterms. Vi fraråder sterkt å konstruere egne leveringsbestemmelser ved internasjonal transport.

Sjekk leveringsvilkårene nøye

Forskjellen mellom Incoterms 2010 og Incoterms 2020

Her har vi plukket ut de største forskjellene som påvirker forsikring innen transport.

 • Leveranseklausulen DAT har byttet navn til DPU. Det innebærer ingen forandring av leveranseklausulen, det er bare et navnebytte fra "Delivered at terminal" til "Delivered at place unloaded".
 • I leveranseklausulen CIP stilles det nå et høyere krav til selgeren som skal ordne med forsikring. I følge Incoterms 2020 skal forsikringen oppfylle vilkåret Institute Cargo Clauses (A). Tidligere i Incoterms 2010 var man bare pliktig å oppfylle vilkåret Institute Cargo Clauses (C).