Hva er jeg ansvarlig for?

Jeg skal flytte snart og eiendeler skal transporteres som løse pakker med båt. Ønsker å få vite om transportforsikring i sånn situasjon: hvis det blir en skade under transport eller noe sånt, hva blir min egenandel og hva blir erstatning?

Svar: Flyttegodsforsikringen dekker tap som følge av at noe blir ødelagt under håndtering underveis, vannskader, manko, brann og totalt ​tap. Forsikringen gjelder fra leilighet til leilighet. Egenandelen er kr 3.000.