Hva er A-vilkår?

Hva betyr det at varene mine er dekket på A-vilkår?

Svar: Transportforsikringen er oppdelt i tre hovedvilkår; A- vilkår, B-vilkår og C-vilkår, hvorav A-vilkår er de mest omfattende. B- og C-vilkår dekker grovt sett hendelser knyttet til en transportulykke underveis.

I tillegg kan en knytte diverse særvilkår som er ment å dekke opp tilfeller som i utgangspunktet vil falle utenom hovedvilkårene.

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer