Hvordan kategorisere undervisningspersonale?

I forbindelse med yrkesskadeforsikring skal det oppgis en fordeling mellom kontoransatte og andre. Kontoransatte benevnes som ansatte som ikke jobber i produksjon, eksempelvis funksjonærer, advokater etc. Min virksomhet er en skole, hvis produksjon er undervisning. Hvordan kategoriseres undervisningspersonalet? Det bør kanskje skilles mellom tradisjonell klasseromsundervisning og mer aktiv undervisning knyttet til f.eks. håndverksopplæring?

Svar: Vanlig klasseromsundervisning går i kategorien "kontoransatte". Når det gjelder mer yrkesrettet undervisning vurderes dette konkret i hvert enkelt tilfelle.