Forsikring for medlemmer under dugnadsarbeid - hva gjelder?

Vi er et mindre idrettslag som årlig utfører dugnadsarbeid for en ekstern oppdragsgiver. Arbeidet er forbundet med en viss risiko siden deler av arbeidet foregår i høyder på opptil 4 - 5 meter.

Mitt spørsmål er da som følger: Hvordan kan vi forsikre oss om at våre medlemmer har dekning dersom en ulykke skulle inntreffe?

Svar: Vi har en egen dekning for ulykkesskade ved dugnadsarbeid. Ring kundesenteret vårt på telefon 21 49 24 00 så hjelper vi deg.