Forsikring for medlemmer under dugnadsarbeid

Spørsmål om forsikring for medlemmer under dugnadsarbeid:

Håper noen kan hjelpe meg med dette spørsmålet. Vi er et mindre idrettslag som årlig utfører dugnadsarbeid for en ekstern oppdragsgiver. Arbeidet er forbundet med en viss risiko siden deler av arbeidet foregår i høyder på opptil 4 - 5 meter.

Mitt spørsmål er da som følger: Hvordan kan vi forsikre oss om at våre medlemmer har dekning dersom en ulykke skulle inntreffe?

Svar:

Vi har en egen dekning for ulykkesskade ved dugnadsarbeid. Ring kundesenteret vårt på telefon 21 49 24 00 så hjelper vi deg.