Bedre pensjonsordning

Fra 2014 ble grensen for maksimal innbetaling for innskuddspensjon økt

Det betyr at bedriftene har mulighet til å forbedre pensjonsordningen for sine ansatte.​

Med nye maksimalsatser kan man nå spare inntil 7 % av all lønn opp til 12G. I tillegg får bedriftene adgang til å betale et ytterligere innskudd på 18,1 % av lønn mellom 7,1 og 12G. Tidligere var innskuddsgrensene 5 % av lønn fra 1-6G og 8 % av lønn fra 6-12G.

1G er grunnbeløpet i folketrygden.

Det blir også mulig å betale innskudd fra første lønnskrone. Minimumskravet til innskudd vil fortsatt være 2 % av lønn mellom 1 og 12G, som regulert i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Bedrifter med innskuddsordning med ulik sparesats over og under 6G får frist frem til 31. desember 2016 til å endre knekkpunktet fra 6 til 7,1G.

Mer informasjon om If pensjon

If pensjon leverte sterk avkastning også i 2013

To ganger i året analyseres leverandørene innen innskuddspensjon av konsulent- og analyseselskapet Gabler og vi er stolte av å ha valgt en pensjonspartner som for femte gang rangerer på førsteplass på denne listen. Danica Pensjonsforsikring er rangert på førsteplass fem ganger og andre plass tre ganger de siste fire årene i Gablers innskuddspensjonsanalyse.

Vårt produkt «If valg moderat» befester dermed sin plass som en av Norges mest lønnsomme investeringsprofiler innen innskuddspensjon.

Vårt mål om er å levere god avkastning til lave kostnader for våre forsikringskunder. Det lønner seg!

Pensjonsleverandørene blir rangert ut fra to kriterier

  • Historisk avkastning = 20% vekting
  • Forutsetningene for å levere gode resultater fremover = 80% vekting

Vi tilbyr tre ulike investeringsvalg

Alle kunder som kjøper innskuddspensjon får et standard investeringsvalg «If moderat». De ansatte kan selv endre sin investeringsprofil ved å logge seg inn på Danica Nettpensjon.