Forsikring for ansatte og arbeidsgiver

Vi hjelper deg med alle viktige forsikringer som du som arbeidsgiver trenger å ha kontroll på. Fyll inn opplysningene dine for å få et tilbud.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Forsikring for deg og dine ansatte

Som arbeidsgiver har du et stort ansvar på skuldrene dine - nemlig både deg selv og dine ansatte. På samme sett som du er klar over at din viktigste maskin må holdes i gang og fungere, er det minst like viktig at personene i bedriften din har det bra, og kommer på jobben friske og motiverte.

Viktige forsikringer For ansatte For arbeidsgiver
Inkludert Inkludert
Inkludert Inkludert
Inkludert Inkludert
Ikke inkludert Inkludert

Forsikre dine ansatte

Personalet er en viktig og verdifull ressurs for deg som arbeidsgiver. Derfor er det viktig å skape et trygt arbeidsmiljø både for deg selv og og de ansatte. Det finnes noen forsikringer som både du som arbeidsgiver og de ansatte trenger å ha for å minske risikoen for lange sykefravær, men også for å få erstatning om det faktisk skulle skje.

Å kontinuerlig følge opp hvordan dine medarbeidere trives, og hvordan de har det, er viktig for at du skal kunne fange opp signaler, og for at du skal kunne reagere hvis det er noen som ikke har det så bra. Alt som hender i dine medarbeideres privatliv vil også påvirke hvordan de har det på jobben. Og da er det er viktig at du som arbeidsgiver har en forståelse for at det kan påvirke prestasjonen deres når de er på jobb.

Hvis du har kjøpt en helseforsikring til medarbeiderne dine, vil forsikringen hjelpe dem hvis de ikke har det bra og trenger psykolog. Eller hjelpe dem med rask tilgang til legespesialist om de begynner å få fysiske plager og trenger hjelp.

Les mer om hvorfor personalet er din viktigste ressurs.

En av de største redslene for en arbeidsgiver er langtidssykemeldinger

God beskyttelse for arbeidsgiver

Som arbeidsgiver er det viktig å tenke på de økonomiske følgene som kan oppstå om det blir avbrudd i virksomheten, eller om noen blir syk. Om du eller en ansatt blir syk er det en risiko for at inntektene synker, men de faste kostnadene må allikevel betales. For eksempel lønn, sosiale avgifter, husleie, telefon, m.m. Med riktig forsikring for de ansatte kan du kjenne deg trygg på at bedriften får penger for hver dag noen er sykemeldt, og dere får raskere tilgang til hjelp.

Obligatorisk forsikring for ansatte og arbeidsgiver

Bedrifter med ansatte må sørge for at alle har yrkesskadeforsikring og pensjonsforsikring.

Les mer om obligatorisk forsikring for ansatte 
 

Trygghet, trivsel og langsiktighet i virksomheten

Å beskytte sitt personal og skape trygghet er en måte å tenke langsiktig med sin virksomhet. Arbeidsmarkedet har forandret seg de siste årene og nå er det enkelt for arbeidstakere å bytte jobb og stille høyere krav til arbeidsgiverne. Det er flere valgmuligheter, og det er vanskelig for bedrifter å beholde medarbeiderne hvis de ikke trives og kjenner at de har en arbeidsgiver som bryr seg om dem.