Uføreforsikring

Vi anbefaler å forsikre deg og familien din ved både ulykke, sykdom og død. Sjekk pris på uføreforsikring og andre personforsikringer vi anbefaler her.Sikrer inntekten din hvis du ikke lenger kan jobbe som før

  • Sikrer inntektsnivået

    Månedlig utbetaling som gir et tillegg til uføretrygden fra NAV.

  • Fast kontaktperson

    Hvis noe skjer, får du en fast kontaktperson som gir deg råd og veiledning underveis.​

  • Medisinsk rådgivning

    Erfarne sykepleiere svarer på små og store spørsmål – døgnet rundt.

Dette dekker uføreforsikring Inkludert
Inkludert
Inkludert

Hvorfor trenger du uføreforsikring?

Når du har vært syk grunnet skade eller sykdom i mer enn 12 måneder, går du fra å motta sykepenger fra arbeidsgiver, til arbeidsavklaringspenger fra NAV. Dette vil for de fleste medføre et stort inntektstap og dermed også en nedgang i levestandard. Støtten fra NAV reduseres da fra sykepenger som tilsvarer full lønn, til en inntekt som tilsvarer kun 66 prosent av tidligere lønn, opptil en årsinntekt på 711 720 kroner i 2023 (6G).

1 av 10 mellom 18 og 67 år mottar uføretrygd

Uføreforsikring gir deg månedlig utbetaling, også kalt uførepensjon, hvis du blir arbeidsufør – uansett årsak. Den blir utbetalt etter 12 måneders sykemelding, og varer så lenge du er syk. Forsikringen kan kjøpes fra du er 18 til 50 år, og beholdes til du er 67 år.

Med en årslønn på 550 000 kroner brutto, vil du i dette regneeksempelet ha utbetalt 9 350 kroner mindre i måneden hvis du kun mottar uføretrygd fra NAV. Med høyere inntekt, vil inntektstapet bli enda større.

Trygghet ved både ulykke, sykdom og død

En alvorlig sykdom eller ulykke kan snu opp ned på hverdagen. Gode personforsikringer gir deg økonomisk trygghet for deg selv og dine nærmeste ved både ulykke, sykdom og død. Få en anbefaling til hvilke personforsikringer du bør ha ut ifra dine behov og livssituasjon, eller les mer om hvorfor personforsikring er viktig.

Våre personforsikringer:

Forsikringer for deg og dine nærmeste

Ved ulykke, alvorlig sykdom og dødsfall