Veterankjøretøy

Få pristilbud
 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Kjøretøy
 4. Veteranbilforsikring

Gamle kjøretøy trenger trygghet. Velg forsikringen som dekker ditt behov.

 • Norges beste kundeservice

  Skadesenteret løser opptil 80 % av alle saker i løpet av 24 timer.

 • Dyktige rådgivere

  Våre dyktige rådgivere sørger for at du er riktig forsikret.

 • If fordelsprogram

  Samler du forsikringene dine hos oss får du rabatt.


Hva dekker veteranbilforsikringen? Kasko Ansvar
Ansvar og rettshjelp

Ansvarforsikring dekker skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander.

Rettshjelp dekker utgifter på inntil 100 000 kroner til juridisk bistand dersom du som eier av det forsikrede kjøretøyet er part i en tvist, f.eks. i forbindelse med kjøp eller salg av motorsykkel.

Her kan du lese mer om rettshjelp

Fører- og passasjerulykke

Gir erstatning ved personskade på fører og/ eller passasjer.

Brann og naturskader

Vi dekker kostnader til reparasjon av motorsykkelen din dersom den blir skadet i brann, eksplosjon eller lynnedslag. Du er også dekket hvis motorsykkelen din får skader som følge av flom, storm, skred eller jordskjelv.

Tyveri og hærverk

Vi erstatter bilen din hvis den blir stjålet. Du får også dekket kostnader til reparasjon av skader påført i forbindelse med tyveri, samt skader forårsaket av hærverk.

Dekkes ikke om bilen er lånt ut og ikke returnert.

Glasskader

Vi dekker skader på alle bilens vindusruter, samt glasstak og takluker av glass. Hvis ruten kan repareres, betaler du ingen egenandel. Hvis ruten må byttes, betaler du en egenandel på 2 500 kroner.

Glasskader påvirker ikke bonusen. Forsikringen inkluderer ikke skader på lykter eller speil.

Fastmontert utstyr og bagasje

Vi dekker fastmontert tilleggsutstyr og bagasje for inntil totalt 40 000 kroner.

Veihjelp

Vi hjelper deg dersom du opplever motorstopp eller en annen plutselig hendelse som gjør at du ikke kan kjøre videre. Veihjelp gjelder i hele Europa, og også om du er hjemme.

Dekningen inkluderer assistanse på stedet og tauing til verksted hvis nødvendig. Egenandelen er 500 kroner, men påvirker ikke bonusen din.

Utforkjøring, kollisjon og velt

Erstatning ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse. 

Skulle du overstige avtalt kjørelengde, reduseres erstatningen ved skade. Forsikringen dekker ikke maskinskader. Ved kjøring på bane gjelder forsikringen bare under godkjente arrangementer.

Samle forsikringene dine hos oss

Få opptil 15 % rabatt
 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Kjøretøy
 4. Veteranbilforsikring