ATV-forsikring

 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Kjøretøy
 4. ATV forsikring

Alle registrerte ATV-er må ha ansvarsforsikring. I tillegg kan du velge mellom kasko og delkasko


 • Norges beste kundeservice

  Skadesenteret løser opptil 80 % av alle saker i løpet av 24 timer.

 • Veihjelp i hele Europa

  Med Kasko og Delkasko får du Veihjelp i hele Europa.

 • Dekker parkeringskade

  Kasko og delkasko dekker parkeringskade påført av ferje eller tog.

Hva dekker ATV-forsikringen? Kasko Delkasko Ansvar
Ansvar

Skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres ting.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokatbistand ved tvist.

Fører- og passasjerulykke

Personskade på fører og passasjer.

Brann

Eksplosjon og brann, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag og smelteskader på elektrisk anlegg etter kortslutning.

Tyveri

Tyveri og innbrudd, herunder også tyveri av ATV i salgssituasjon, dersom sikkerhetsforskrifter er oppfylt. Dekker også skade som blir påført i forbindelse med innbrudd og tyveri.

Fastmontert utstyr

Dekker inntil 20 000 kroner for lovlig fastmontert tilleggsutstyr.

Veihjelp i Europa

Veihjelp ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke.

Skade under ferge- eller togtransport

Dekker skade som skjer mens kjøretøyet er parkert på ferje eller tog. Dette gjelder ikke ved iland- eller ombordkjøring.

Utforkjøring, kollisjon og velt

Forsikringen dekker skade ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse.  Forsikringen dekker ikke skade på motor, girkasse eller drivverk.

Ved kjøring på bane gjelder forsikringen bare på godkjente arrangementer.

Samle forsikringene dine hos oss

Få opptil 15 % rabatt
 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Kjøretøy
 4. ATV forsikring