ATV-forsikring

Ring oss på 21 49 24 00, så hjelper vi deg å finne riktig forsikring

Alle registrerte ATV-er må ha ansvarsforsikring. I tillegg kan du velge mellom kasko og delkasko


  • Alltid tilgjengelig

    Skjer det noe, kommer du i kontakt med oss døgnet rundt.

  • Rask skadebehandling

    ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

  • Best på skadebehandling

    Vi får 8,8 av 10 i snittkarakter av de kundene som har hatt skade. ​

Sammenlign dekningene Kasko Delkasko Ansvar
Utforkjøring, kollisjon og velt

Erstatning ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse. 

Forsikringen dekker ikke maskinskader.
Ved kjøring på bane gjelder forsikringen bare under godkjente arrangementer.

Veihjelp i Europa

Veihjelp ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke.

Brann

Eksplosjon og brann, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag og smelteskader på elektrisk anlegg etter kortslutning.

Tyveri

Tyveri og innbrudd, herunder også tyveri av ATV i salgssituasjon, dersom sikkerhetsforskrifter er oppfylt. Dekker også skade som blir påført i forbindelse med innbrudd og tyveri.

Fastmontert utstyr

Dekker inntil 20 000 kroner for lovlig fastmontert tilleggsutstyr.

Skade under ferge- eller togtransport

Dekker skade som skjer mens kjøretøyet er parkert på ferje eller tog.

Gjelder ikke ved iland- eller ombordkjøring.

Fører- og passasjerulykke

Personskade på fører og passasjer.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokatbistand ved tvist.

Ansvar

Skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres ting.

Vilkår

For å kjøpe ATV-forsikring må du ha hus- eller innboforsikring hos oss, i tillegg til bilforsikring.

For flere detaljerte regler om hva forsikringen dekker, se vilkårene
Vilkår for ATV-forsikring​​

Vilkår veihjelp

Samle forsikringene dine hos oss

Få opptil 15 % rabatt