ATV-forsikring

Bestill 21 49 24 00
 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Kjøretøy
 4. ATV forsikring

Alle registrerte ATV-er må ha ansvarsforsikring. I tillegg kan du velge mellom kasko og delkasko

 • Norges beste kundeservice

  Skadesenteret løser opptil 80 % av alle saker i løpet av 24 timer.

 • Veihjelp i hele Europa

  Med Kasko og Delkasko får du Veihjelp i hele Europa.

 • Dekker parkeringskade

  Kasko og delkasko dekker parkeringskade påført av ferje eller tog.


Hva dekker ATV-forsikringen? Kasko Delkasko Ansvar
Ansvar og rettshjelp

Ansvarforsikring dekker skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander.

Rettshjelp dekker utgifter på inntil 100 000 kroner til juridisk bistand dersom du som eier av det forsikrede kjøretøyet er part i en tvist, f.eks. i forbindelse med kjøp eller salg av din ATV.

Her kan du lese mer om rettshjelp

Fører- og passasjerulykke

Gir erstatning ved personskade på fører og/ eller passasjer.

Brann og naturskader

Vi dekker kostnader til reparasjon av motorsykkelen din dersom den blir skadet i brann, eksplosjon eller lynnedslag. Du er også dekket hvis motorsykkelen din får skader som følge av flom, storm, skred eller jordskjelv.

Tyveri og hærverk

Vi erstatter din ATV hvis den blir stjålet.

Du får også dekket kostnader til reparasjon av skader påført i forbindelse med tyveri, samt skader forårsaket av hærverk.

Fastmontert utstyr og bagasje

Vi dekker fastmontert tilleggsutstyr og bagasje for inntil totalt 40 000 kroner.

Veihjelp

Vi hjelper deg dersom du opplever motorstopp eller en annen plutselig hendelse som gjør at du ikke kan kjøre videre. Veihjelp gjelder i hele Europa, og også om du er hjemme.

Dekningen inkluderer assistanse på stedet og tauing til verksted hvis nødvendig. Egenandelen er 500 kroner, men påvirker ikke bonusen din.

Skade under ferge- eller togtransport

Vi dekker skade som skjer mens kjøretøyet er parkert på ferje eller tog.

Dette gjelder ikke ved iland- eller ombordkjøring.

Utforkjøring, kollisjon og velt

Med denne dekningen er du sikret mot skader på eget kjøretøy som skyldes større uhell, også de du selv er skyld i. Kjører du av veien, kolliderer eller velter din ATV, dekker vi kostnadene ved reparasjon.

Vi dekker også skader påført av andre plutselige ytre årsaker, for eksempel at et tre faller over kjøretøyet.

Forsikringen dekker ikke skade på motor, girkasse eller drivverk.

Samle forsikringene dine hos oss

Få opptil 15 % rabatt
 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Kjøretøy
 4. ATV forsikring