ATV-forsikring

Ring oss på 21 49 24 00, så hjelper vi deg å finne riktig forsikring

Alle registrerte ATV-er må ha ansvarsforsikring. I tillegg kan du velge mellom kasko og delkasko


  • Best på skade

    Vi er gode på skadebehandling og løser over halvparten av alle skadesaker innen 24 timer

  • Veihjelp i hele Europa

    Med Kasko og Delkasko får du Veihjelp i hele Europa

  • Dekker parkeringskade

    Kasko og Delkasko dekker parkeringskade påført på ferje eller tog.

Sammenlign dekningene Kasko Delkasko Ansvar
Utforkjøring, kollisjon og velt

Forsikringen dekker skade ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse.  Forsikringen dekker ikke skader på maskin.

Ved kjøring på bane gjelder forsikringen bare på godkjente arrangementer.

Veihjelp i Europa

Veihjelp ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke.

Brann

Eksplosjon og brann, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag og smelteskader på elektrisk anlegg etter kortslutning.

Tyveri

Tyveri og innbrudd, herunder også tyveri av ATV i salgssituasjon, dersom sikkerhetsforskrifter er oppfylt. Dekker også skade som blir påført i forbindelse med innbrudd og tyveri.

Fastmontert utstyr

Dekker inntil 20 000 kroner for lovlig fastmontert tilleggsutstyr.

Skade under ferge- eller togtransport

Dekker skade som skjer mens kjøretøyet er parkert på ferje eller tog. Dette detter da ikke ved iland- eller ombordkjøring.

Fører- og passasjerulykke

Personskade på fører og passasjer.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokatbistand ved tvist.

Ansvar

Skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres ting.

Vilkår

For å kjøpe ATV-forsikring må du ha hus- eller innboforsikring hos oss, i tillegg til bilforsikring.

For flere detaljerte regler om hva forsikringen dekker, se vilkårene
Vilkår for ATV-forsikring​​

Vilkår veihjelp

Samle forsikringene dine hos oss

Få opptil 15 % rabatt