ATV-forsikring

Med vår ATV-forsikring får du hjelp ved blant annet personskade, uhell, tyveri, hærverk og juridiske tvister.

Ring 21 49 24 00

Takk for gode skussmål!

  • Dekker utstyr og bagasje

    Vi dekker fastmontert tilleggsutstyr og bagasje for inntil totalt 40 000 kroner.

  • Rask veihjelp

    Vi hjelper deg raskt på veien hvis noe skulle skje. Gjelder i hele Europa.

  • Kjapt skadeoppgjør

    Skadesenteret løser opptil 80 % av alle saker i løpet av 24 timer.

Forsikringens innhold

Dette dekker ATV-forsikring

Dekninger Kasko Kasko Delkasko Delkasko Ansvar Ansvar
Inkludert Inkludert Inkludert

Ansvarforsikring dekker skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander.

Rettshjelp dekker utgifter på inntil 100 000 kroner til juridisk bistand dersom du som eier av det forsikrede kjøretøyet er part i en tvist, f.eks. i forbindelse med kjøp eller salg av din ATV.

Her kan du lese mer om rettshjelp

Inkludert Inkludert Inkludert

Gir erstatning ved personskade på fører og/eller passasjer.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Vi dekker kostnader til reparasjon av motorsykkelen din dersom den blir skadet i brann, eksplosjon eller lynnedslag. Du er også dekket hvis motorsykkelen din får skader som følge av naturskader som flom, storm, skred eller jordskjelv.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Vi erstatter din ATV hvis den blir stjålet.

Du får også dekket kostnader til reparasjon av skader påført i forbindelse med tyveri, samt skader forårsaket av hærverk.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Vi dekker fastmontert tilleggsutstyr og bagasje for inntil totalt 40 000 kroner.

Inkludert Inkludert Ikke inkludert

Vi hjelper deg hvis du opplever motorstopp eller en annen plutselig hendelse som gjør at du ikke kan kjøre videre. Veihjelp gjelder i hele Europa. Dekningen inkluderer assistanse på stedet og tauing til verksted hvis nødvendig.

Egenandelen er 500 kroner, men påvirker ikke bonusen din.

Inkludert Ikke inkludert Ikke inkludert

Med denne dekningen er du sikret mot skader på eget kjøretøy som skyldes større uhell, også de du selv er skyld i. Kjører du av veien, kolliderer eller velter, dekker vi kostnadene ved reparasjon.

Vi dekker også skader påført av andre plutselige ytre årsaker, for eksempel at et tre faller over kjøretøyet.

Forsikringen dekker ikke skade på motor, girkasse eller drivverk.

Ofte stilte spørsmål

Trenger du noen andre forsikringer?