Få økonomisk hjelp ved mindre alvorlige sykdommer

Sykdommer og skader med medisinsk invaliditetsgrad under 50 % kan også utgjøre store økonomiske utgifter over tid.

Barn med medisinsk invaliditet , barneforsikring.

Mange har fått med seg at det viktig å kjøpe en egen barneforsikring til barna for å sikre dem et økonomisk selvstendig liv som voksen. Men, det kanskje ikke alle har fått med seg, viktigheten av at forsikringen også dekker mindre alvorlige sykdommer og skader etter ulykker.

Det får du ved å velge en forsikring som også dekker medisinsk invaliditet under 50 prosent:

Medisinsk invaliditet sykdom og ulykke

De fleste forsikringsselskaper tilbyr i dag en dekning ved sykdom hvor invaliditetsgraden er fra 50-100 prosent, men ifølge Marit Reinertsen Sandven, produktspesialist personforsikring i If, er en forsikring som dekker fra 1-50 prosent vel så viktig.

Produktspesialist i If, Marit Reinertsen Sandven.
Produktspesialist i If, Marit Reinertsen Sandven.

- Å ha en forsikring som også dekker medisinsk invaliditet under 50 prosent, er viktig fordi en slik dekning også kan hjelpe de barna som får en varig sykdom de skal «leve «med resten av livet på samme vis som de som får erstatning for varige følger etter ulykkesskader, forteller Sandven.

- Vi likestiller sykdom og ulykkesskader siden vi mener konsekvensene for den enkelte kan være like tunge hvis du får en sykdom eller skade som gir varig medisinsk invaliditet.

Den medisinske invaliditetsgraden bestemmer hvor stor andel av den fulle forsikringssummen du skal få utbetalt.

- Det er heldigvis ganske få som får sykdommer som medfører en høy varig medisinsk invaliditet grad, men veldig mange, hele 92 prosent av våre sykdomssaker får varige sykdommer som medfører en medisinsk invaliditet i intervallet 1 til 50 prosent. Det er her vi utbetaler aller mest erstatning, og som av den grunn gjenspeiler hvor viktig dekningen er, forteller Sandven.

If barneforsikring kåret til best i test
Les også Smarte Penger sin kåring av beste barneforsikring 2023


Hjelp ved kronisk migrene

Ved å kjøpe en barneforsikring som også dekker medisinsk invaliditet ved sykdom fra 1 prosent, gir du barnet en mye større økonomisk trygghet inn i voksenlivet dersom barnet skulle få en kronisk sykdom.

En vanlig sykdom som dekkes, er migrene og migreneplager. Dette er en sykdom som ofte utspiller seg med migreneanfall flere ganger i måneden.

- Dersom barnet ditt har kronisk migrene vil dette kunne gi erstatning for varig medisinsk invaliditet. Graden av invaliditet vil variere utfra hvor store plager han eller hun har. Ved å ha en barneforsikring med en forsikringssum på 2 740 000 kroner vil en medisinsk invaliditet på 18 prosent tilsvare hele 493 200 kroner.

- Dette er en betydelig erstatning som for eksempel kan være til hjelp i studieårene om sykdommen medfører at han eller hun ikke kan ha en ekstrajobb ved siden av studiene.

Ved migrene er stress og lite søvn en dårlig kombinasjon, og deltidsjobb vil for mange være utfordrende. Da har er det fint med en god buffer i en forsikringsutbetaling som kan komme til nytte.

Derfor er det viktig å forsikre barnet tidlig

5 grunner til å velge en barneforsikring som dekker 1-50% medisinsk invaliditet:

  1. Det er minst like stor sannsynlighet for at barnet får en varig, kronisk sykdom som en varig skade etter ulykke.
  2. Det gir trygghet for foreldrene å vite at barnet på vei inn i voksenlivet har en forsikring som kan gi erstatning også dersom barnet får en varig sykdom.
  3. Det sikrer barnet fleksibilitet til å kunne betale for behandling, medisiner og andre tjenester etter fylte 18 år når ikke alt lengre dekkes av det offentlige uten at det går utover levestandarden.
  4. Barnet får en større økonomisk frihet og mulighet til å leve så normalt som mulig selv om det rammes av en varig sykdom i barne og ungdomsårene.
  5. De aller fleste sykdommer og skader gir en medisinsk invaliditet i dette intervallet, og av den grunn har barnet en mye bedre forsikringsdekning.

Økonomisk hjelp til tilrettelegging

Andre sykdommer som ofte faller under dekningsgrad 1 til 50 prosent medisinsk invaliditet, er diabetes (type 1 og 2), epilepsi, mage og tarmsykdommer, øyesykdommer, nedsatt hørsel, alopecia, skoliose, lavt stoffskifte og mange flere sykdommer de fleste kanskje ikke tenker over.

Forestill deg at barnet ditt får sykdommen Alopecia areata. Dette er en sykdom som gjør at man mister håret. Noen mister også øyenvipper og øyebryn. Hårtapet kan oppstå periodevis eller permanent. Støtte til parykk via det offentlige er begrenset.

- Vi vet jo at utseende og hår er svært viktig for både barn og unge voksne. Mange får også psykiske plager som følge av å leve med en slik sykdom og vil trenge noen å snakke. For å få time hos psykolog via det offentlige er det lange ventelister. Behandling hos privat psykolog er kostbart, sier Sandven.

Alopecia er en sykdom som vil gi erstatning for varig medisinsk invaliditet hos If. Erstatningen for varig medisinsk invaliditet ved denne sykdommen er vanligvis rundt 10 prosent.

- Dette vil gi mulighet til å betale for privat psykologbehandling, bedre parykker enn støtten fra det offentlige gir og også hudpleie for bryn og vippebehandling. Dette gir en betydelig økt livskvalitet for en som befinner seg i en sårbar alder sier Sandven.

Å ha en forsikring som dekker invaliditet fra 1-50 prosent gir rett og slett en ekstra økonomisk trygghet for barnet i voksen alder. Med denne dekningen er det mulig å få utbetalinger for mindre alvorlige sykdommer, som selvom de kan oppleves små, ofte går utover daglige aktiviteter og livskvalitet.