Norsk takst

Fra og med januar 2022 samarbeider vi med Norsk takst om obligatorisk profesjonsansvar.

Avtalen sikrer at du som medlem kan kjøpe flere forsikringer med prisfordeler.

Medlemsfordeler

Her er noen av fordelene for deg som er medlem av Norsk takst.

  • Norsk takst standard – alltid tilbud om våre beste og mest aktuelle forsikringer for takstingeniører tilknyttet til Norsk takst
  • Gratis skadeforebyggende programmer. Vi analyserer skader på tvers av Norsk takst og kommuniserer jevnlig med forbundet og foreslår skadeforebyggende arbeid
  • Prisfordeler på viktige forsikringer innen motor, person, ansvar og eiendeler
  • Spesialdekninger - for eksempel advokatforsikring og datakriminalitetsforsikring
  • Personalpakke for ansatte med yrkesskade, fritidsulykke, reise, helse og sykeavbrudd/sykelønn
  • Tjenestepensjon fra Nordea via If pensjon.
Logo Norsk takst

Ansvarsforsikringer

Obligatorisk profesjonsansvar innen gitte sertifikatområder fra Norsk takst krever at du følger de retningslinjer og rapportformater som forbundet bestemmer. Dette er aktivitetene som krever tilleggsdekning innen profesjonsansvar:

  • Andre rapportformater/formularer til bruk i boligomsetningen enn IVIT tilstandsrapport
  • Tilstandsanalyse av næringseiendom

Dersom du i tillegg til taksering utfører en rekke andre tjenester (eksempel prosjektadministrasjon, byggeledelse, samferdselsteknikk, arealplanlegging, VVS- og klimateknikk, oppmåling og kartlegging, bygge- og anleggsteknikk, tredjemannskontroll eller annen rådgivning), vil du også ha behov for ansvarsforsikring.

Vil du ha hjelp?

På Mine sider kan du ajourføre forsikring og pensjon, melde skader, laste ned forsikring og fakturaer.

Telefon

I tillegg kan du snakke med våre rådgivere på telefon 62 51 65 31 alle hverdager mellom 08:00 og 19:00.

Vi tilpasser ansvarsforsikringen til ditt behov, kontakt oss gjerne for en hyggelig samtale.

Mer informasjon