Mobile, utenlandske bander inntar hele landet

Godt organiserte rumenere, polakker, litauere og chilenere utfordrer tryggheten til folk i Norge.

Fri flyt – også av kriminelle

Politiinspektør Arne Solberg på Majorstua politistasjon har på vegne av Oslo politidistrikt ansvaret for å koordinere kampen mot mobile, utenlandske bander som kommer til Oslo for å utøve grov kriminalitet. På Majorstua politistasjon ble det opprettet en egen etterforskningsgruppe i 2009, som nå teller 30 medarbeidere.

- Gjennom Schengen er grensepassering uproblematisk. Fri flyt av penger, varer, arbeidskraft; men også kriminalitet. Vi har fått fattig/rik problematikken på nært hold, og dette er nå et alvorlig europeisk og spesielt vesteuropeisk problem, konstaterer Arne Solberg.

- Kriminelle fra Øst-Europa – godt organisert – går til angrep på Vest-Europa. Private hjem er utfordret, men også bedrifter er utsatt for innbrudd. Gullsmeder, urmakere, dagligvareforretninger og forretninger som selger elektronikk er spesielt utsatt. Det handler om at gull, klokker, tobakk og elektronikk er lett omsettelig i Øst-Europa, sier han.

Tyveriene godt organisert – flere deltar

- Tyveriene er godt organisert, og flere deltar. Noen rekognoserer, andre gjør innbruddet, og tredje gruppe står for uttransporteringen. Mye tyder på at det utveksles erfaringer og opplysninger. Etterretning og analyser viser også at det hele tiden kommer nye gjenger til Norge, som uten videre tar husværet til de som allerede har reist fra landet, forteller Solberg.

Østeuropeere - flest rumenere

I følge Solberg har Oslo politidistrikt et stort fokus rettet mot utenlandske kriminelle.

- Det dreier seg i hovedsak om litauere, polakker, chilenere, mens det den siste tiden har vært en overrepresentasjon av rumenere. Over 80 personer har vært varetektsfengslet siden vi startet opp, og mellom 20 og 30 sitter til enhver tid i varetekt.

Bruker motorsag

Politiet mener at vi i Norge må forholde oss til et helt annet kriminalitetsbilde i Norge enn hva vi har vært vant til. Det betyr også at vi må ta flere og bedre forholdsregler.

- Riktig skallsikring er viktig for næringsbygg. Det samme gjelder FG-godkjente dører og vinduer, og best mulig avtale med vaktselskap. Vær også oppmerksom på bygningsmaterialer som benyttes. Det har vært flere eksempler på at tyver har brukt motorsag eller skjærer seg gjennom moderne, lette bygningsmaterialer. Ugjennomtrengelig konstruksjon, for eksempel mur i første etasje, eller overvåkningsutstyr, er det som sikrer bygget best, sier han.

Kriminelle på "flyttefot"

Stasjonssjef Solberg legger ikke skjul på at den høye politiberedskapen i Oslo, kan føre til at de kriminelle fortrenges til andre deler av Norge.

- Vi har ikke "medisin" til å fjerne kriminaliteten, men godt forebyggende arbeid kan føre til at volumet i kriminaliteten går ned i vårt område. Det kan igjen føre til at andre deler av Norge eller andre land blir mer utsatt, men vi er nødt til å sikre den byen vi er satt til å beskytte. Det er for øvrig et tett samarbeid mellom Oslo og nabodistriktene Asker og Bærum, Søndre Buskerud, Vestfold og Telemark gjennom prosjektet Grenseløs, sier Solberg.

Stasjonssjef Solberg tror kriminelle personer fra utlandet, som opererer med en stor grad av mobilitet, kommer til å utgjøre en utfordring i lang tid fremover.

– For å bekjempe dette problemet trengs det et politikorps som arbeider kunnskapsbasert, og som behersker nødvendige etterforskningsmetoder. I tillegg til gode rammebetingelser når det gjelder bemanning og lønn, avslutter Arne Solberg, stasjonssjef på Majorstua politistasjon i Oslo.​​​​​