Helseforsikring Norge - Trenger vi helseforsikring?

Med jevne mellomrom raser debatten om privat helseforsikring. Sniker vi i helsekøen, og har vi egentlig behov for en helseforsikring så lenge det er fritt sykehusvalg?

Privat helseforsikring i Norge

Faktum er at 250 000 nordmenn står i helsekø i dag, og noen må vente lenge på å få behandling. Det norske helsevesenet er meget bra. Men presset øker som følge av en aldrende befolkning og den medisinske utviklingen som gjør det mulig å behandle stadig flere lidelser.

Sykefravær koster - både for arbeidsgiver og for samfunnet. I tillegg er det en belastning for den enkelte å gå og vente på behandling. Ikke alle som står i helsekø blir sykemeldt i ventetiden. Mange går daglig på jobb med store plager.

Sniker du i køen med en privat helseforsikring?

Med en privat helseforsikring tas du ut av den offentlige køen og behandles i stedet i privat helsevesen – enten i Norge eller i utlandet. Det betyr at du kan velge når det passer å bli behandlet. Og du kan velge det sykehuset eller den spesialisten som har best erfaring med din type operasjon eller behandling. Selv om vi har fritt sykehusvalg i Norge, kan det være at det sykehuset som er best på din type behandling har lang ventetid.

De fleste private klinikkene har avtaler med de offentlige helseforetakene. De plikter å holde av kapasitet til offentlige operasjoner. Men de er avhengig av å fylle på med private operasjoner for å klare seg økonomisk. Ledig kapasitet fylles opp av privatpersoner som kan betale for operasjonen selv og personer med privat helseforsikring.

Hva brukes forsikringen oftest til?

Vertikal Helse forteller at helseforsikringen er god å ha for å få en rask diagnose. I offentlig helsevesen er det ofte 4 - 6 ukers ventetid på å få tatt MR/CT, og når det er gjort stilles man i en ny kø for å få komme til spesialist som skal vurdere resultatene. For de fleste oppleves det frustrerende å måtte vente 3 til 4 måneder bare på dette. Deretter begynner ventetiden for å få operasjon eller annen behandling.

Med en privat helseforsikring får du time til MR/CT i løpet av et par dager og tilgang til legespesialist som kan stille diagnose på et tidlig stadium. Trenger du operasjon eller videre behandling hjelper Vertikal Helse deg med å finne det beste private behandlingsstedet for din diagnose. Du er garantert behandling innen 10 dager, men ventetiden er i gjennomsnitt bare 8 dager.

Når vi hjelper våre kunder med å finne et godt behandlingstilbud, ser vi på hvem som har best erfaring og best omdømme i forhold til inngrepet som må gjøres. Gjelder det eksempelvis en kneoperasjon, kan vi fortelle kunden vår hvilken lege ved hvilket sykehus som er best på akkurat det. Vi bruker privat helsevesen både i Norge og i resten av Europa.

Et eksempel som mange menn vil relatere seg til

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn i Norge. Det oppdages omlag 4 000 nye tilfeller hvert år. Ved opererbar prostatakreft får våre kunder umiddelbart operasjon med daVinci-robot. Noe som vesentlig minsker risikoen for å bli impotent som følge av operasjonen. Vanlige kirurgiske operasjoner gir impotens i om lag 50 - 70 % av tilfellene. Med daVinci-roboten er andelen 10 - 20 %, avhengig av hvor alvorlig kreften var.

Uten forsikring kan du selvfølgelig betale operasjonen selv, men prisen er høy. Med en privat helseforsikring dekkes operasjon og reiseutgifter – uten egenandel.

Hvem kjøper privat helseforsikring?

Bedrifter som kjøper helseforsikring, kjøper i stor grad forsikring for alle sine ansatte. Det er en myte at bare ledergruppen får helseforsikring. De bransjene som kjøper mest privat helseforsikring er bedrifter innen bygg- og anlegg, samt transport. Det er med andre ord arbeidstakere med tunge jobber som får helseforsikring av sin arbeidsgiver.

Hva koster en helseforsikring

Sykefravær koster i gjennomsnitt 2 000 kroner per dag har SINTEF regnet ut. Til sammenligning er prisen på helseforsikring for en person på 35 år, 1 948 per år (i 2016). Litt mindre hvis du er yngre og litt mer om du er eldre.

Dette dekker helseforsikringen

Forsikring garanterer behandling av sykdom eller skade innen 10 dager. Den dekker både utredning, spesialistbehandling, fysioterapi/kiropraktor og operasjon – alt ved private behandlingssteder. Vi bruker ingen offentlige ressurser. Forsikringen trer i kraft så fort du har fått en rekvisisjon for utredning eller behandling av din (fast)lege. Det er ingen begrensninger i forsikringssum eller behandlingstid. Det er heller ingen egenandel.

Les mer om privat helseforsikring