Storbilspesialister på alle felt

If har valgt å spesialisere takstmenn, skadebehandlere og nå også bergingsmannskap som er tilknyttet selskapet. Storbileiere med forsikring i If kan derfor være sikker på at det står et spesialisert ”hjelpekorps” klart ved uhell.

Vi stiller større krav til bilbergere

- Når et vogntog kjører av veien eller velter stiller dette store krav til bilbergere. Det er bare egnede bilbergere som gjør kompliserte tungbilberginger for If. Det betyr at bare 1 av 4 av for eksempel Vikings bilbergere som utfører storbilberging for oss. Vi stiller krav om utvidet kurs og opplæring for å bli sertifisert til å gjøre tungbilberging for If. Faktisk arrangerer vi fortløpende kurs for å spesialisere tungbilbergere, forteller Geir Aandalen som er takstkoordinator for storbil i If.

Umiddelbart når eier av en storbil får melding om et havari med kjøretøyet, skjer ting fort. Samtidig som politi ringer Viking eller Falck, sørger de for at Ifs vakttelefon blir kontaktet. Det handler om hva som skal gjøres på skadestedet, og hva som skal gjøres med lasten.

Avhengig av riktig utstyr og kompetanse

For å gjøre kompliserte storbilberginger kreves det at bilberger har nødvendig utstyr. Det må være en storbilberger som har nok vinsjkapasitet, og som er bygget for å frakte tunge havarister. Bergingsbilen må ha riktig utstyr for komplisert tungbilberging. De må raskt se både gode og kostnadseffektive løsninger. På skadestedet må de for eksempel raskt å vurdere om det som ligger igjen på skadestedet er å betrakte som en stor haug skrap. Alle forstår at det ikke er lønnsomt å bruke sekssifrede beløp hvis restverdien på bilen kanskje ikke utgjør mer enn 10 000 kroner.

Det kreves et samspill mellom erfarne bilbergere med spesialkompetanse på skadestedet og vår takstmann og saksbehandler for å finne frem til gode og kostnadseffektive løsninger på hvert enkelt redningsoppdrag. Det gjelder også redning og videresending av lasten på bilen. For målet er å gjøre konsekvensene så små som mulig for alle involverte parter.

Mye erfaring

Hvert år behandler vi ca 3.000 skader med store lastebiler til If. 500 av dem er store skader. De vanligste skadeårsakene er utforkjøringer og velt. If utbetaler ca 200 millioner kroner i reparasjonsutgifter for disse. I tillegg kondemneres 150 lastebiler og 100 tilhengere hvert år.

Les mer om vår transportforsikring