Brexit og firmaforsikringer

Blir det noen endringer?

Verdt å vite om Brexit og firmaforsikring

Bilforsikring og Brexit

Ta med deg Grønt kort når du reiser til Storbritania med bil. Grønt kort er et bevis på at bilen er forsikret.

Når utmeldingen er et faktum trenger du et Grønt kort å fremvise i tilfelle du blir kontrollert ved grensepassering. Uten Grønt kort kan du risikere å bli nektet innreise, eller bli beordret til å kjøpe en lokal forsikring.

Bestill Grønt kort

Vil norsk førerkort være nok?

Vil et norsk førerkort være nok hvis du kjører bil i Storbritania når de ikke er medlem av EU?
Brexit har ingen stor betydning for din rett og mulighet for å kjøre bil, men det er fortsatt uklart om det blir nødvendig med et internasjonalt førerkort.

Personforsikring og Brexit - helseforsikringskort

Tjenestereiseforsikring gjelder som før også etter at Brexit gjennomføres. I EU og EØS kan reiseforsikringskortet ditt brukes som et europeisk helseforsikringskort. Dette gir deg rett til en rekke helsetjenester i disse landene. Med Brexit vil ikke denne rettigheten opprettholdes i Storbritania. 

Medarbeidere stasjonert i Storbritania

Medarbeidere som er stasjonert i Storbritania er trygge så lenge A1-sertifikatet er gyldig. Gyldigheten av en ulykkesforsikring er avhengig av A1. Hvis Brexit iverksettes med overgangsbestemmelser, vil sertifikatet være gyldig for den tiden det er utstedt for, inntil overgangspersioden går ut.

Hvis det ikke blir en avtale, vil A1-sertifikatet være ugyldig fra separasjonsdagen.

Det er nå kjent at Storbritania har fått en utsettelse av EU inntil slutten av oktober. Men fortsatt kan utmeldingen skje før dette. Det kan derfor være smart å forberede seg på at A1-sertifikatene fort kan bli ugyldige.

Ansvarsforsikring og Brexit

Hva skjer med ansvarsforsikringer når Brexit er et faktum?

Produktansvarsforsikring

Ansvaret under produktansvarsloven gjelder for skade på person eller eiendom. Hvis Storbritania forlater EU uten en avtale, er det viktig for bedrifter som importerer fra Storbritania å sikre at produktansvarsforsikringen er oppdatert og riktig.

Produktansvarsforsikring er uunnværlig, da produktansvarslovgivningen ikke kan avvikes kontraktsmessig til skade for den skadelidte, og det er ingen grense for erstatningsbeløpet.