Bli med på brannøvelse

Det er viktig å øve jevnlig på hva dere skal gjøre om det skulle begynne å brenne. Det gir de ansatte trygghet og kan redde liv. En brannøvelse bør gjennomføres minst en gang i året.

Få mer ut av brannøvelsen

Her er noen råd om hvordan du forbereder og gjennomfører en brannøvelse. Du får også tips om noen enkle forebyggende tiltak som bør gjøres jevnlig.

Branninstruks

Virksomheter er pålagt å ha en branninstruks som beskriver hva de ansatte skal gjøre hvis brannalarmen går. Orienter alle om instruksen og heng den opp på lett synlige steder. Den skal blant annet angi møtested utenfor bygningen hvor alle skal samles etter evakuering.

Her ser du hva en enkel branninstruks må inneholde

Forberedelser

 • Varsle brannvesen/sentral om øvelsen hvis bygget har alarm med overføring.
 • Gjør det enkelt og ikke lag øvelsen mer dramatisk enn nødvendig
 • Utse en eller flere som er ansvarlig for å sjekke at toaletter og rom er tømt for mennesker, og at dører og vinduer lukkes.

Gjennomføring

 • En brannøvelse handler om å trene på branninstruksen.
 • Den som er ansvarlig for øvelsen tar tiden fra brannalarmen utløses, til alle i bygget har møtt opp på møteplassen som er spesifisert i branninstruksen.
 • Noter forbedringspunkter underveis.

Evaluering

 • Alle virksomheter er pålagt å dokumentere HMS-arbeidet.
 • Samle derfor erfaringene fra brannøvelsen i en rapport der det står tidspunkt, hvor mange som deltok, hvilke forbedringspunkter du fant osv.
 • Orienter ledelsen og de ansatte om resultatene av øvelsen. Hva gikk bra/mindre bra og om det er behov for å endre noe.

Eksempel på hvordan en branninstruks kan se ut

Instruksen tilpasses etter bygningens type og størrelse, samt virksomhetstype og antall ansatte. Den skal være kort og lettlest, og henges lett synlig flere steder. Det er viktig at alle har gjort seg kjent med branninstruksen på forhånd. Du kan gjerne sette av tid før selve øvelsen til å gå gjennom instruksen sammen.

Branninstruks

 1. Ring brannvesenet på 110 og oppgi adresse: _________________
 2. Utløs brannalarmen og varsle andre.
 3. Forlat bygningen og sørg for å få med alle ut.
 4. Lukk dører på vei ut. Ikke bruk heisen.
 5. Møt opp på avtalt møtested og bli der: ____________________
 6. Ta i mot brannvesenet - gi beskjed om dere savner personer og hvor det brenner.

Forsøk å slukke brannen hvis det er forsvarlig, men ikke ta sjanser. Røyen er giftig.

Forebyggende tiltak

I tillegg til brannøvelser er det noen enkle, men effektive forebyggende tiltak som bør gjennomføres regelmessig:

Branndører

Sjekk at dørene lukker seg som de skal. Pass på at de ikke holdes oppe av kiler eller lignende. Døren skal slutte tett til karmen.

Rømningsveier

Rømningsveiene skal være ryddige og lett fremkommelige helt ut i friluft. Merkingen skal være godt synlig og intakt (sjekk lyspærer i nødlysene). Alle dører skal kunne åpnes uten nøkkel.

Håndslokkeapparater

Vet alle i bedriften hvor slokkeapparatene står? Apparatet skal finnes på anvist sted og være forskriftsmessig merket. Det skal være ryddig rundt apparatet. Apparatet skal vise tilfredsstillende trykk og plomberingen skal være intakt.

Kurs på If Sikkerhetssenter

If Sikkerhetssenter på Ringvoll er vårt eget skadeforebyggende kurs- og kompetansesenter. Med over en og en halv million skadeoppgjør hvert år har vi god kunnskap om hvorfor og hvordan skader oppstår, og hvordan unngå dem.

På kursene deler vi vår kunnskap med deg og dine medarbeidere:

Varme arbeider kurs
Røykdykkerkurs
Kurs for brannvernleder

Alle kurs