Bli med på Norges største

Brannøvelse

Det er viktig å øve jevnlig på å evakuere

Øvelse gir de ansatte trygghet og kan redde liv. Derfor oppfordrer vi alle bedrifter, institusjoner, barnehager, boligselskaper, offentlige kontorer og familier til å gjennomføre en brannøvelse i september.

Slik gjennomfører du brannøvelse i bedriften

Få mer ut av brannøvelsen

En brannøvelse bør gjennomføres minst en gang i året. Her er noen råd om forberedelser og gjennomføring.

 1. Forberedelser
  Virksomheten skal ha en branninstruks, det vil si en trinn-for-trinn-oppskrift på hva man skal gjøre dersom brannalarmen går. Orienter de ansatte om instruksen og heng den opp på lett synlige steder.
 2. Gjennomføring
  En evakueringsøvelse handler ganske enkelt om å trene på branninstruksen. Den som er ansvarlig for øvelsen, utstyrer seg med stoppeklokke. Ta tiden fra brannalarmen utløses, til alle i bygget har møtt opp på møteplassen som står spesifisert i branninstruksen. Notér opplagte forbedringspunkter underveis.
 3. Evaluering
  Alle virksomheter er pålagt å dokumentere sitt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skriftlig. Samle derfor erfaringene fra brannøvelsen i en egen rapport, der det fremkommer tidspunkt for øvelsen, hvor mange som deltok, hvilke forbedringspunkter man fant osv. Orienter både ledelsen og de ansatte om resultatene av øvelsen. ​​​

Forebyggende tiltak

I tillegg til brannøvelser er det noen enkle, men effektive forebyggende tiltak som bør gjennomføres:

 1. Kontroll av branndører
  Sjekk at dørene lukker seg som de skal. Pass på at de ikke holdes oppe av kiler eller lignende. Døren skal slutte tett til karmen.
 2. Kontroll av rømningsveier
  Rømningsveiene skal være ryddige og lett fremkommelige helt ut i friluft. Merking skal være lett synlig og intakt (sjekk lyspærer i nødlysene). Alle dører skal kunne åpnes uten nøkkel.
 3. Kontroll av håndslokkeapparater
  Vet alle i bedriften hvor slokkeapparatene står? Apparatet skal finnes på anvist sted og være forskriftsmessig merket. Det skal være ryddig rundt apparatet. Apparatet skal vise tilfredsstillende trykk, og plombering skal være intakt.

Her kan du lese mer om brannvernuka og åpen brannstasjon