Hvilken klausul i Incoterms er riktig?

Når jeg som grossist kjører ut og leverer varer med bil som kunden har bestilt, kan kunden overta ansvaret når varene tas ut av mitt lager og over på min bil før det leveres? Eller er varene mitt ansvar helt til de er levert hos kunden og pakkseddel/fraktbrev er signert? Jeg har CPT som vilkår til noen kunder, er det dette som tidligst flytter ansvaret over til kunden? Bruker jeg riktig incoterms? Hva bør jeg bruke?

Svar: Benytter du CPT, overtar mottaker risikoen for godset når det er lastet på transportmiddelet, ved leid transport med fraktbrev.

Kjører du varene ut selv, vil kjøpsloven komme inn å definere dette som et plasskjøp. Da har du risikoen selv inntil godset er levert på mottakersted.

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer