Hvilken forsikring trenger jeg?

Jeg jobber i transportbransjen og trenger forsikring for gods, men da skal jeg vel ikke ha transportforsikring? Ut i fra hva jeg kunne lese om dette, er det noe som angår kjøper/selger. Hva slags forsikring er det jeg trenger?

Svar: Det du har behov for er en godsansvarsforsikring. Er du speditør, har du også behov for en spedisjonsansvarsforsikring i henhold til NSAB.

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer