Transportforsikring

gods under transport ved kjøp og salg

Vi vet hvilken forsikringer som er riktig for virksomheten din. Send oss noen få opplysninger så kontakter vi deg og gir forslag på forsikring.

Når har du risikoen for varer underveis?

De fleste bedrifter som driver med kjøp og salg, har varer på vei fra ett sted til et annet. 

Mange tenker nok at om det skulle skje noe underveis, så dekker transportøren skadene. Men transportørenes ansvar for gods de frakter, begrenser seg til ca. 200 kroner pr kilo – uansett varens verdi. 

Om du bruker transportører til å frakte gods og varer for deg, anbefaler vi å kjøpe egen transportforsikring. «Gods under transport ved kjøp og salg» kan skreddersys slik at den tilpasses ditt behov for transportforsikring.


  • Alltid tilgjengelig

    Skjer det noe, kommer du enkelt i kontakt med oss, døgnet rundt.

  • Mest fornøyde kunder

    Kantar TNS har kåret If til forsikringsselskapet med de mest fornøyde kundene.

  • Rask skadebehandling

    ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

Incoterms 2010 - vit hva du avtaler

Vi anbefaler at alle som sender eller mottar varer og gods, benytter Incoterms 2010. Dette er 11 standardiserte leveringsklausuler, som tydelig angir hvem som har risikoen dersom det skulle skje noe med godset underveis.

Vi har laget et verktøy som enkelt og oversiktlig illustrerer hvem som til enhver tid har risikoen  for varene i de ulike klausulene.

Våre forsikringseksperter hjelper deg

Snakk gjerne med oss om hva slags transportforsikring bedriften din trenger.

Du kan også sende oss noen få opplysninger og be om et tilbud. Da kommer vi med et forslag til deg.