Transportforsikring

gods under transport ved kjøp og salg

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på transportforsikring.

Når har du risikoen for varer underveis?

De fleste bedrifter som driver med kjøp og salg har varer på vei fra ett sted til et annet.

Mange tenker nok at om det skulle skje noe underveis, så dekker transportøren skadene. Men transportørenes ansvar for gods de frakter begrenser seg til ca. 200 kroner pr kilo – uansett varens verdi.

Om du bruker transportører til å frakte varene for deg, og årlig har vareforsendelser på rundt 50 MNOK, anbefaler at bedriften kjøper sin egen transportforsikring. Forsikringen «Gods under transport ved kjøp og salg» skreddersyr vi slik at den er tilpasset ditt behov for transportforsikring.

Da behøver du ikke bekymre deg for varer som er underveis.


  • Alltid tilgjengelig

    Skjer det noe, kommer du i kontakt med oss døgnet rundt.

  • Mest fornøyde kunder

    Kantar TNS har kåret If til forsikringsselskapet med de mest fornøyde kundene.

  • Rask skadebehandling

    ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

VIT HVA DU AVTALER

Vi anbefaler at alle som sender eller mottar varer og gods, benytter en av leveranseklausulene i Incoterms® 2010. Dette er 11 standardiserte klausuler som tydelig angir hvem som har risikoen dersom det skulle skje noe med godset underveis – enten det gjelder transport innenlands eller internasjonalt. Vi anbefaler at du velger en leveringsklausul hvor du selv har forsikringsansvaret hele veien – enten du er kjøper eller selger. Vi har laget et verktøy som enkelt og oversiktlig illustrerer hvem som til enhver tid har risikoen.

Hvorfor egen transportforsikring?

Selv om leveringsbetingelsene sier at de du handler med har forsikringsansvaret, så anbefaler vi deg å ha din egen transportforsikring. Da trenger du bare å forholde deg til ditt eget forsikringsselskap om noe skulle skje. Du slipper diskusjoner om hvor og når varene ble skadet, og hvem som hadde risikoen da skaden skjedde. Om det benyttes flere ulike transportmidler, kan det være vanskelig å fastslå nøyaktig når varene ble skadet, og dermed også hvem som hadde risikoen for varene da det skjedde. Dette trenger du ikke å tenke på om du har en egen transportforsikring som dekker fra dør til dør.

VÅRE FORSIKRINGSEKSPERTER HJELPER DEG

Snakk gjerne med oss om hva slags transportforsikring bedriften din trenger. Du kan også sende oss noen få opplysninger og be om et tilbud. Da kommer vi med et forslag til deg.


ANDRE TRANSPORTFORSIKRINGER

Flere transportforsikringer som sikrer bedriften din