Hva er forskjellen på ddp og dap

Spørsmål:

Jeg lurer på forskjellen mellom DDP (Incoterms 2000) og DAP (Incoterms 2010). Om jeg har oppfattet det rett, er det først og fremst tollregelen som skiller. En transport innenfor EU, fra Tyskland til Sverige for eksempel er vel innenfor den tollfrie sonen? Er det her noen forskjeller rent kostnadsmessig?

Svar:

Mitt svar gjelder Incoterms 2010. I begge tilfeller står selgeren for risikoen for godset frem til navngitt bestemmelsessted. Lossing har kjøperen ansvaret for. I begge tilfeller betaler selgeren kostnad for transport. DDP betyr at godset leveres fortollet og DDP er den leveranseklausul som innebærer de mest langtgående forpliktelser for selgeren.

MERK

Les om forskjellen mellom Incoterms 2010 og Incoterms 2020 nederst på denne siden.

Noe annet vi kan hjelpe deg med?

Våre transportforsikringer

Flere spørsmål og svar om Incoterms

Leveranseklausulen DAP

Delivered at place (Leveres på stedet) betyr at selgeren leverer godset når det er importklarert og stilt til kjøperens disposisjon på ankomne transportmiddel, klar for lossing på den angitte destinasjonen. Selgeren bærer alle risikoene forbundet med å transportere varene til den angitte plasseringen.

Leveranseklausulen DDP

Delivered duty paid (Levert fortollet) betyr at selgeren leverer godset når det er importklarert og overlevert til kjøperens disposisjon på ankomne transportmiddel, klar for lossing på den angitte destinasjonen. Selgeren bærer alle kostnader og risiko forbundet med å transportere godset til den angitte plasseringen og skal klarere godset, ikke bare for eksport, men også for import, betale all toll for eksport og import og oppfylle alle tollformaliteter.