Hva er forskjellen mellom leveranseklausulene exw og fca

Risikoovergangen er forskjellig, og for EXW overføres risikoen til kjøperen når selgeren har levert godset til kjøperens disposisjon i dennes lokale eller andre utpekte lokasjoner, f.eks. fabrikk eller lager. Det er alltid viktig å spesifisere plasseringen av risikoovergangen. Risikoen overføres til kjøperen selv før varene er lastet eller har startet sin transport. Kjøperen kan ordne transportmiddel og lasting fra den angitte plasseringen.

Risikoen for varene ved FCA overføres til kjøperen når godset er levert til den angitte transportør (lasting utføres av selgeren) eller ved en bestemt terminal.

Den store forskjellen er når risikoen overgår til kjøperen, og ved EXW skjer det på et bestemt sted, selv før lasting eller transport har begynt. VED FCA er selgeren ansvarlig for lastingen.