Er det noen forskjell mellom ddu og ddp?

Vi importerer tømmer, som det ikke er toll på. Spiller det noen rolle hvis avtalen sier "levert DDU" eller "levert DDP"?

Svar:

Som forsikringsselskap sikrer vi skade på eller tap av varer under transport. Vi ser da på om det er kjøper eller selger som står for risikoen under transporten. Fra dette risikoperspektivet er det ingen forskjell mellom DDU og DDP.

Når det gjelder spørsmålet ditt om det er forskjell i tollsammenheng, handler det ikke direkte om et forsikringsproblem. Ordet "duty" i seg selv inkluderer ansvar og risiko for utførelsen av tollformaliteter og betaling av formaliteter, plikter, skatter og andre avgifter. Hvis det ikke er noen forpliktelse til å betale toll og når det ikke er noen restriksjoner på import, spiller det sannsynligvis ingen rolle hvilken av de to leveranseklausulene du bruker.

Leveranseklausulene er utformet slik at de kan brukes selv om de inneholder en forpliktelse til å tolldeklarere. Dette har blitt løst på en slik måte at ordene "der det er kreves" legges til de nåværende klausulene.