incoterms 2010 - en leveringsgaranti for både leverandører og kunder

Incoterms ble lansert av ICC i 1936 og er et verktøysett / regelsett som er anerkjent i hele verden og som har lik tolkning i alle land.

Usikkerhet rundt regelverket

Kjøper du varer som krever transport må du forhandle på egen hånd dersom leverandør ikke benytter Incoterms. Mange aner rett og slett ikke hvilket regelverk de må forholde seg til, sier Arild Larsen som er fagsjef på transport i If.

Kunnskapen hos norsk næringsliv er for lav

- Norsk næringsliv er lite oppdatert på Incoterms og kunnskapen er rett og slett for dårlig, sier Arild Larsen. Mange går i fellen og blir lurt fordi de ikke vet hva de signerer på. De vet ikke hvem som har ansvaret og det betyr at kunden i mange tilfeller kan tape alt og i verste fall ende opp konkurs.

Fellen

Et typisk eksempel er varer som havarerer underveis til bestemmelsesstedet og hvor kunden f.eks. har betalt under forutsetning FOB - ”free on board”. Velger du som kjøper FOB er du selv ansvarlig for vareforsendelsen etter at varen er levert skipet. - Kan du ikke bære risikoen selv bør du forsikre varene dine, sier Arild. Et annet eksempel er at kjøper og selger avtaler at selger har risiko hele veien til kundens lager. Er kjøper kunde i If, har If ingen forpliktelse over forsendelsen.

De mest brukte og misbrukte Incoterms

Incoterms 2010 er de internasjonale leveringsbestemmelsene

CIF = Cost insurance freight. Dette innebærer at selger forsikrer varen til avtalt sted.

FOB = Free on board. Varen er levert kjøper når godset har passert skipets rekke i avsenderhavn.

Ofte glemmes det at CIF og FOB er klausuler som bare gjelder for transport til sjøs. Like ofte glemmes ettertransporten fram til kundens lager når man velger CIF. Har du kontor på Hamar og varene skal leveres CIF Oslo, vil forsikringen tegnet av selger gå ut ved ankomst CIF-havn Oslo. Deretter må du selv forsikre varene frem til kontoret på Hamar.

Hva ble nytt i Incoterms 2010

- Av vesentlige endringer kan jeg nevne at fire betegnelser falt ut og at to nye kom inn for å erstatte disse fire, sier Arild Larsen. Årsaken til endringene er å få mer harmoni med dagens logistikk. Dette er noe vi har vært med å legge press på ICC siden tidlig ’80 tallet. Blant annet er det lenge siden vi gikk bort fra å bruke stykkgods og bulk og gikk over til containerforsendelser. Vesentlig for alle endringer er at det blir mer fokus på kostnadselementene som for eksempel kostnad for sikkerhet. Eksempelvis i havner i forhold til kjøper og selger.

Betegnelser som gikk ut var DAF = delivered at frontier (grensen), DES = delivered ex ship (før lossing), DEQ = delivered ex quay (til kai etter lossing), DDU = delivered duty unpaid (helt frem uten avgift)

Nye som kom inn:

DAP = delivered at place

DAT = delivered at terminal

Mer om Incoterms 2010

Transportforsikring