Transportforsikring

En transportforsikring sikrer dine interesser som handelsbedrift eller vareeier, mens en transportansvarsforsikring sikrer ditt ansvar for transport av andres gods.


Få tilbud på transportforsikring

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på transportforsikring.

Be om tilbud på transportforsikring

Incoterms 2010

Vi anbefaler deg å lære deg om leveranseklausulene Incoterms 2010​ og benytte disse. Leveranseklausulene Incoterms 2010 viser risker, omkostninger og forpliktelser.