Transportforsikring

En transportforsikring sikrer dine interesser som handelsbedrift eller vareeier, mens en transportansvarsforsikring sikrer ditt ansvar for transport av andres gods.


Få tilbud på transportforsikring

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på transportforsikring.

Be om tilbud på transportforsikring

Incoterms 2010

Om du sender eller mottar varer og gods, bør du benytte de standardiserte leveringsbetingelsene Incoterms 2010. Vi anbefaler at du velger en klausul hvor du selv har forsikringsansvaret. Da slipper du å forholde deg til et ukjent forsikringsselskap og du unngår diskusjoner om hvor og når skaden skjedde.

Incoterms 2010