Transportforsikring - godsansvarsforsikring


Be om tilbud eller kjøp forsikring direkte hvis du skal forsikre en enkelttransport.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke org.nr

Ønsker du å forsikre en enkelttransport?


De fleste bedrifter kjøper eller selger varer – og har dermed varer på vei til eller fra bedriften. Mange tenker nok at om det skulle skje noe underveis, så dekker transportøren skadene. Det gjør de, men bare basert på varens vekt – ikke varens verdi. Det betyr at alle som har varer som fraktes, trenger en egen transportforsikring.

  • Kjøp og Salg er beregnet på bedrifter som bruker transportører og som årlig har vareforsendelser på over 50 MNOK
  • Gods og eiendeler i egen bil er tilpasset bedrifter som frakter varer, verktøy eller annet gods i egne biler
  • Transport og egen bil er en transportforsikring for bedrifter som både bruker transportører og frakter varer og gods i egne biler

Incoterms® 2020

Om du sender eller mottar varer og gods, bør du benytte de standardiserte leveringsbetingelsene Incoterms® 2020. Vi anbefaler at du velger en klausul hvor du selv har forsikringsansvaret. Da slipper du å forholde deg til et ukjent forsikringsselskap og du unngår diskusjoner om hvor og når skaden skjedde.

Incoterms® 2020

Nyttig lesning

Les hva vår ekspert på transportforsikring har å fortelle

Kurs på If Sikkerhetssenter

If Sikkerhetssenter i Ringvoll er Ifs eget skadeforebyggende kurs- og kompetansesenter. Vi tilbyr blandt annet et kurs i førstehjelp, brann og sikkerhet.

Les mer om kurset