Er det egne vilkår for transport av penger?

Transport av penger - har dere egne vilkår på dette?

Svar: Nei, det er ikke egne vilkår for dette. Men vi setter krav til kjøretøy, og annen sikring av lasten (situasjonsbestemt).