Slik forebygger du de vanligste skadene på byggeplassen


Å gjøre feil er menneskelig, men feil i byggebransjen kan få store økonomiske konsekvenser. Her er tips til hvordan du kan forebygge vanlige skader.

Innbrudd og tyveri

I mange byer går tyverier i bølger. Det å bli frastjålet utstyr er ikke bare et økonomisk tap, men kan i verste fall også føre til at byggeprosessen blir forsinket.

Slik kan du forebygge tyveri og innbrudd:

 • Vurder risiko - før du starter arbeidet er det greit å gjøre en risikovurdering for tyveri og innbrudd på byggeplassen.
 • Bestemme tiltak - avhengig av risiko kan ulike typer tiltak hjelpe. Det kan handle om hvilken belysning du skal ha, om du skal ha alarmer, om du skal ha gjerde rundt byggeplassen eller legge bom på veien for å hindre kjøretøy i å nærme seg.
 • Beskytt konteinere - sørg for at det er godkjente låsesperrer på lagerkonteinerne. Dette forhindrer kanskje ikke tyveri, men gjør det vanskeligere og mer tidkrevende, eller at innbruddstyven velger en annen konteiner.
Bilde: Hengelås Artikkel: Slik forebygger du skader på byggeplassen
 • Oppbevar nøkler sikkert - tenk på hvordan du oppbevarer nøkler til konteinere og andre låste rom. Unngå for eksempel å merke nøklene med hvor de passer. Bruk gjerne en godkjent safe hvor du låser inn nøklene dersom du oppbevarer dem på arbeidsplassen.
 • Leveringer til rett tid - ved levering av dyrere varer som hvitevarer kan du sørge for at leveringen skjer rett før sluttbefaring for å redusere risikoen for tyveri. Du kan også montere en «alarmpose» i for eksempel villaen mot slutten av kontrakten, som hindrer innbruddstyven i å jobbe uforstyrret ved innbrudd.
 • Bruk sporsender - det kan lønne seg å tyverimerke noen dyrere maskiner med sporsender. If samarbeider med alarmtjenesten og får deretter oppdatering dersom tyvegodset er på vei ut av landet. Salg av tyvegodset blir også vanskeligere hvis varene er merket.
 • Videoovervåkning - med direktekobling til en alarmsentral er dette et svært effektivt skadeforebyggende tiltak. Videokameraet overvåker et utvalgt område og du kan velge mellom ulike typer av alarmer. For eksempel «stille» alarm, alarm med lyd/lys eller om alarmsentralen skal snakke direkte til innbruddstyvene.
Forebygg vannskader

Brann

På bare minutter kan flere måneders arbeid gå opp i røyk. At det begynner å brenne på byggeplassen skjer ikke så ofte, men for elektrikere kan en dårlig tilkobling få ødeleggende konsekvenser.

Slik reduserer du brannfaren:

 • Følg alltid reglene for Varmt arbeid  - sørg for at både du og dine ansatte har forstått reglene som gjelder for Varmt arbeid i Norge, at alle følger dem og at de som utfører arbeidet har riktig utdannelse.
 • Gjør alltid etterovervåking - etterovervåking er et krav. Sørg for at noen blir igjen og sjekker at det ikke ligger noe rundt, som sveiselopper eller lignende.
 • Test alltid - utfør en isolasjonsmåling og jordfeilbrytertest før du slipper ut spenningen etter elektrisk installasjon slik at du vet sikkert at en jordfeilbryter slår ut hvis det er løs kontakt.

Hold styr på papirene

Benytt deg alltid av standardavtalene som finnes for bransjen. Uansett om du kjøper materiell eller en tjeneste fra en underleverandør, er det viktig at det foreligger en skriftlig leveringsavtale.

Slik går du frem hvis en ulykke inntreffer og en skade oppstår

 1. Som entreprenør har du en plikt til å overholde redningsplikten og et ansvar for å begrense skadeomfanget etter det som har skjedd.
 2. Dokumenter hva som skjedde og årsaken til at det skjedde.
 3. Ring en fukttekniker eller saneringsfirma som kan se på skaden, vurdere hvilke tiltak som må iverksettes, og starte det arbeidet.
 4. Kontakt If i mellomtiden med informasjon om hvilket selskap det gjelder, hvilken arbeidsplass, hvilken dato skaden oppsto og hva som skjedde. Etter det vil du bli tildelt en administrator som vil stille spørsmålene vi trenger svar på.
 5. Skriv en klage dersom skaden er forårsaket av en underleverandør. Det er viktig at du ikke drøyer med å skrive klagen da det er en foreldelsesfrist på saken. Dette gjelder også dersom du har jobbet lenge med bedriften og de har sagt at de vil ta på seg saken. En skriftlig klage er nødvendig når de skal melde forholdet til sitt forsikringsselskap, ellers kan skaden foreldes.
 6. Ikke glem å fortelle og dokumentere årsaken til skaden. Hvis det er bevis, for eksempel en lekk rørkobling, er det viktig at du også lagrer koblingen som bevis. Tenk også på hva som er årsaken til skaden, ikke at det er en rørkobling som har lekket, men hvorfor denne rørkoblingen lekket.

Vi står ved din side

Som forsikringsselskap står vi ved din side hele veien. I tillegg til at forsikringen din kan gi deg erstatning for skader eller tyveri økonomisk, er vi en støtte i saken. Dersom skaden er forårsaket av en underleverandør, kan vi gi deg tips om brevformulering eller hvordan du går frem for å sikre at du slipper å bære skade forårsaket av noen andre. Uansett hvilke situasjoner du befinner deg i, gjør vi vårt beste for å hjelpe deg på veien.

Vi hjelper deg