Forebygg tyveri fra byggeplassen


Her får du noen tips om hvordan du kan redusere risikoen og forhindre tyveri på byggeplassen.

Slik forebygger du innbrudd

Stopp tyven på byggeplassen

Innbrudd på byggeplasser har blitt stadig mer vanlig. Tyvegodset blir ofte ført ut av landet og solgt videre av kriminelle gjenger. Her kan du lære litt om hvordan du kan redusere risikoen for å bli rammet.

I 2020 ble det meldt om 5.835 innbrudd på svenske byggeplasser – nesten 16 om dagen – ifølge tall fra det kriminalitetsforebyggende rådet. De siste fem årene har antall innbrudd økt med 60 prosent – ​​og det faktiske tallet kan være enda høyere.

  • Mange små bedrifter melder seg ikke til politiet, det hører vi fra våre medlemmer. De synes ikke det er verdt det, men tar det som en påregnelig kostnad eller akseptert del av hverdagen, sier Tanja Rasmussen, næringspolitisk leder i den svenske bransjeforeningen Byggföretagen.

Verdien av tyvegodset er anslått til rundt 2 milliarder svenske kroner hvert år. I tillegg kommer kostnader for produksjonsavbrudd, driftsavbrudd, forsinkelser og administrative kostnader som kan oppstå når verktøy eller maskiner forsvinner.

Gjør det vanskeligere for tyven

Andreas Øyre Westbye, skadeadvokat i If, har sett en økning i antall skader knyttet til byggeplassinnbrudd, men fremfor alt hvordan verdien av det stjålne har økt. Han mener det er viktig for bedrifter å jobbe forebyggende mot innbrudd.

Maskiner og materiell skal så langt det er mulig oppbevares innelåst i bygninger, eller i containere med godkjente låsesperrer, og arbeidsområdene skal være inngjerdet.

Merkeverktøy er også viktig. I dag brukes for eksempel DNA-merking som pensles på verktøy eller maskiner som så blir sporbare tilbake til eieren. I tillegg til merking er det greit å lagre serie- og produksjonsnummer for maskiner og verktøy.

Illustrasjon: Stopp tyveriene fra byggeplasser.

Det er vanskelig å forhindre innbrudd helt, men det er viktig å gjøre det vanskeligere for tyvene. Jo lengre tid et innbrudd tar, jo større er sjansen for at de blir tatt, sier Andreas.