Personforsikring - selvstendig næringsdrivende

Du og bedriften din er viktig. Derfor bør du ta godt vare på deg selv dersom du skulle bli utsatt for en ulykke eller sykdom.

Se våre pakker
  • Sikre bedriftens økonomi

    Økonomisk trygghet for bedriften din hvis du blir rammet av sykdom eller utsatt for en ulykke.

  • Rett behandling til riktig tid

    Sikre deg selv trygg og kvalitetssikret behandling. Målet er å komme raskt tilbake til en aktiv hverdag og arbeid.

  • Sikrer deg og din familie

    Økonomisk trygghet for deg og din familie hvis du blir syk eller utsatt for en ulykke.

Trygghet hvis noe skulle skje med deg

Med våre personforsikringspakker kan du sikre både din egen og bedriftens økonomi mot følgene av at du blir syk eller utsatt for en ulykke.

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende

Med våre forsikringer for selvstendig næringsdrivende kan du føle deg trygg. Dermed kan du investere i bedriften og være sikker på at du og bedriften er i sikre hender. Som selvstendig næringsdrivende kan sykdom eller avbrudd i virksomheten få store konsekvenser. Avbrudd kan blant annet innebære at inntektene forsvinner, mens husleie og andre faste utgifter fortsatt må betales.

Med forsikring for enkeltpersonforetak får du støtte dersom du blir sykemeldt samt at du får raskere behandling ved sykdom. For eksempel vil vår helseforsikring, med behandlingsgaranti på 10 eller 20 dager, bidra til at du kommer raskere tilbake i jobb og til en aktiv hverdag.

Mer informasjon om våre personforsikringer