Personforsikring - selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende er du bedriftens viktigste ressurs. Derfor er det viktig at du sikrer både deg selv og bedriften din, dersom du skulle bli syk eller utsatt for en ulykke.

Se våre pakker
  • Sikre bedriftens økonomi

    Økonomisk trygghet for bedriften din hvis du blir rammet av sykdom eller utsatt for en ulykke.

  • Rett behandling til riktig tid

    Sikrer deg rask og kvalitetssikret medisinsk behandling. Målet er å komme raskt tilbake til jobben og en aktiv hverdag.

  • Sikrer deg og din familie

    Økonomisk trygghet for deg og familien din, hvis du blir syk eller utsatt for en ulykke.

Trygghet hvis noe skulle skje med deg

Med våre personforsikringspakker kan du sikre både din egen og bedriftens økonomi dersom du skulle bli sykemeldt for en lengre tid, Du kan også sikre deg økonomisk dersom du skulle bli ufør og ikke lenger kan jobbe.

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende

Med våre personforsikringer kan du sikre både egen og bedriftens økonomi. Det føles tryggere å investere i bedriften, når du vet at både du og bedriften er i sikre hender. Som selvstendig næringsdrivende kan sykdom og avbrudd i virksomheten få store konsekvenser. Det kan innebære at inntektene forsvinner, samtidig som husleie og andre faste utgifter fortsatt må betales.

Med forsikring for selvstendig næringsdrivende, får du støtte dersom du blir sykemeldt. Og vår helseforsikring bidrar til at du kan komme tilbake tilbake i jobb og til en aktiv hverdag så fort som mulig.

Mer informasjon om våre personforsikringer