bruk helseforsikringen din

Vi samarbeider med Vertikal Helse som hjelper deg når du trenger behandling. Du må derfor alltid starte med å registrere saken din hos Vertikal Helse.

Slik går du frem

Hvis du trenger fysikalsk behandling

De fleste avtaler har et antall behandlinger uten krav om henvisning fra lege. Du må derfor sjekke i forsikringsbeviset hvor mange timer fysikalsk behandling uten henvisning som gjelder for deg. Du må uansett registrere saken din hos Vertikal Helse som vil godkjenne behandlingen.

Registrér saken din hos Vertikal Helse

Hvis du har andre helseplager

Om du trenger spesialist (f.eks. hudlege, ortoped eller for MR), må du ha henvisning fra lege.

Når du registrerer saken din hos Vertikal Helse fyller du samtidig ut et fullmaktsskjema og laster opp henvisningen fra legen.

Registrér saken din hos Vertikal Helse

Hvis du trenger psykolog

Du trenger ikke henvisning fra lege dersom du trenger å snakke med psykolog. Men du må registrere saken din hos Vertikal Helse som vil godkjenne behandlingen.

Registrér saken din hos Vertikal Helse

Dette skjer videre

Når du har registrert saken din

Fysikalsk behandling

Hvis plagene ikke har gitt seg etter de behandlingene som er angitt i forsikringsbeviset, må du kontakte lege. Legen vurderer om du trenger henvisning til spesialist for vurdering av videre behandling.

Henvisningen sender du til Vertikal Helse som sørger for at du får en grundig medisinsk vurdering av en legespesialist for å sikre at du får riktig videre behandling.

Send henvisningen din til Vertikal Helse

Andre helseplager

En medisinsk rådgiver fra Vertikal helse vil kontakte deg for å avtale tid og sted for undersøkelse av spesialist.

Svar på undersøkelsen blir send til henvisende lege, som vil avgjøre om du har behov for videre behandling. Dersom du trenger ytterligere behandling eller utredning, vil legen gi deg en ny henvisning. Den sender du til Vertikal Helse, som vil hjelpe deg videre.

Send henvisningen din til Vertikal Helse

Psykolog

Du kan selv velge behandlingssted, eller be Vertikal Helse om å hjelpe deg med det. I forsikringsbeviset står det hvor mange psykologtimer du han ha uten henvisning.

Dersom du fortsatt har behov for psykolog etter disse timene, må du kontakte lege. Legen vil gi deg en henvisning dersom det er behov for ytterligere behandling. Henvisningen sender du til Vertikal Helse, som vil sørge for at du får videre behandling.

Send henvisningen din til Vertikal Helse