Se hvilken forsikring for ansatte som er et populært frynsegode

Bedrifter blir mer attraktive på jobbmarkedet hvis de sørger for gode forsikringer for medarbeiderne. Forsikring gir dessuten flere fordeler for både arbeidstaker og arbeidsgiver.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Fritidsulykkesforsikring - ulykkesforsikring for fritiden din

Forsikring for ansatte gjør bedriften mer attraktiv. ​​De siste fem årene har andelen som har kjøpt tilleggsforsikringen fritidsulykke og sykdom økt med nesten 60 prosent. Bare i 2013 var økningen 31 prosent sammenlignet med 2012.

Vi opplever at flere kunder kjøper flere forsikringer, de som kun kjøper et personprodukt har gått ned med 38 prosent de siste fem årene.

Fritidsulykkesforsikring - tar vare på de ansatte 24/7

Skillet mellom arbeid og fritid viskes ut på flere arenaer. Stadig flere ledere tenker derfor at det er naturlig å ta vare på medarbeidere også utenom arbeidstiden. De ansatte er ofte den mest verdifulle ressursen i en bedrift, og mange ledere ønsker å gi sine medarbeidere en forsikring som dekker dem om noe skulle skje på fritiden. En fritidsulykkeforsikring blir en del av medarbeidergodene, sammen med lønn, arbeidsmiljø og utviklingsmuligheter.

– Vi ser en økning i antall bedrifter som utvider den lovpålagte yrkesskadeforsikringen. Vi har også en forsikring som øker i popularitet. Det er fritidsulykkeforsikring, som dekker både ulykker på fritiden og sykdom som ikke skyldes jobben, forteller Benjamin Raugland, produktsjef i If.

Flest ulykker på fritiden

Benjamin Raugland er produktsjef for personforsikringer i If. Alle arbeidsgivere er nødt til å forsikre sine ansatte i arbeidstiden. Dette betyr at alle er dekket hvis ulykker eller skader skjer på jobb. Men de fleste årsakene til uførhet finner vi utenom jobben.

– De fleste som blir uføre, blir det som følge av skader eller sykdom som ikke skyldes jobben. Et tillegg til den lovpålagte yrkesskadeforsikringen gjør at de ansatte er sikret erstatning – uansett årsak, sier Raugland.

Eksempel på sykdommer som ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen, men som dekkes av et slikt fritidstillegg, er belastningsskader, kreft, hjerte- og karsykdommer. Med andre ord sykdommer som rammer mange, og som ofte er årsaken til at mange ikke lenger kan jobbe, får varige skader eller dør. Da er det godt å ha en slik forsikring som gir erstatning til den ansatte eller til de etterlatte.

Viktig for rekrutteringen

Benjamin Raugland er ikke overrasket over at fritidsulykkesforsikringen blir stadig mer populær. Bedrifter som investerer i sine ansatte og som viser omsorg på denne måten blir attraktive på arbeidsmarkedet. Fritidsforsikring er et medarbeidergode som kan virke positivt både for å rekruttere nye medarbeidere og beholde dem som allerede er i bedriften.

– Vi merker er at det blir viktigere og viktigere for rekrutteringen å tilby helserelaterte goder. Gode forsikringer kan være en del av dette, og en arbeidsgiver utmerker seg ved å kjøpe en forsikring som også gjelder på fritiden og ved sykdom, sier Raugland.

Slik blir bedriften mer attraktiv

Hva dekker et slikt fritidstillegg i yrkesskadeforsikringen?

  • ​Engangsutbetaling ved arbeidsuførhet eller invaliditet på grunn av sykdom eller ulykke på fritiden
  • Behandlingsutgifter etter fritidsulykke
  • Erstatning til etterlatte dersom den ansatte faller fra
  • Psykologisk førstehjelp. Psykologisk bistand etter for eksempel trafikk- eller arbeidsulykke, ran eller andre opprivende hendelser for den ansatte og familien

Relaterte artikler

Om fritidsulykkeforsikring

Om helseforsikring

Om sykelønnsforsikring

Slik kan sykmeldte komme raskere tilbake til jobb

Nyetablert hadde ikke forsikring og tapte tusenvis

Be om tilbud på fritidsulykkeforsikring​