Dødsfall på grunn av sykdom

Sammen med yrkesskade og fritidsulykke er de ansatte i bedriften dekket for ulykke, sykdom og død på jobb og fritid, året rundt. Med denne utvidelsen har dine ansatte en solid livsforsikring, og er dekket også utenom arbeidstiden - året rundt.

Be om tilbud på arbeidsmaskinforsikring

Pris på forsikring

Start med å fylle i organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer må oppgis, 9 siffer
Jeg har ikke organisasjonsnummer
  • Fullverdig persondekning

    Sammen med yrkesskade er du og dine ansatte dekket for ulykke og sykdom på jobb og fritid, året rundt.

  • Medisinsk rådgivning inkludert

    Fri tilgang til døgnåpen medisinsk rådgivningstjeneste. Erfarne sykepleiere svarer på spørsmål om sykdom og helse.

  • Utbetaling uansett sykdom

    Forsikringen gir erstatning dødsfall uansett sykdom, også for de vanligste årsakene til sykdomsdødsfall som kreft og hjerte-/karsykdommer.

Dødsfallforsikring - et tillegg til yrkesskadeforsikringen

Du kan utvide yrkesskadeforsikringen slik at den også dekker dødsfall av sykdom som ikke er forårsaket av yrke. Yrkesskadeforsikring følger «Lov om yrkesskadeforsikring» og dekker medisinsk invaliditet, arbeidsuførhet og død som følge av yrke. De fleste årsakene til død finner vi imidlertid utenfor jobben. Denne forsikringen gir erstatning ved dødsfall uansett sykdom,  også for de vanligste årsakene til sykdomsdødsfall som kreft og hjerte-/karsykdommer.

Erstatningen utbetales til de etterlatte dersom den ansatte dør som følge av sykdom som ikke er yrkesrelatert. Dødsfallerstatningen utbetales til ektefelle eller samboer. Hvis ikke forsikrede etterlater seg ektefelle eller samboer, utbetales erstatningen til dødsboet og vanlige arveregler gjelder. Barnetillegget utbetales til forsørgede barn under 20 år.

Total fritidsulykke- og sykdomsforsikring

Med fritidsulykke- og sykdomsforsikring er dine ansatte dekket også utenom arbeidstiden - året rundt. Det gir ekstra økonomisk trygghet for de ansatte og deres familier.

Personforsikring - Ta vare på folka dine

Personforsikringer er viktige både for den ansatte og bedriften. Men hvilke personforsikringer er de riktige for akkurat dere? Se våre anbefalinger for personforsikringer for din bransje.