Forsikringshjelpen

Spørsmål 1 av 7
Bedriften min har bygninger, f.eks. lager, kontor, butikk eller bolighus

Neste spørsmål

Spørsmål 2 av 7
Bedriften har eiendeler som f.eks. maskiner, varer, verktøy eller innredning

Neste spørsmål

Spørsmål 3 av 7
Bedriften har entreprenørvirksomhet innen bygg og installasjon

Neste spørsmål

Spørsmål 4 av 7
Bedriften eier kjøretøy

Oppfølgingsspørsmål

Bedriften har virksomhet innenfor frakt, bud eller taxi
Transporterer du varer eller gods for kunder?

Neste spørsmål

Nå er vi halvveis!
 • Nyttig informasjon
  Viste du at én dag med sykefravær koster like mye som helseforsikring i ett år? Forsikringen gir deg garantert behandling eller operasjon innen 10 eller 20 dager.
Spørsmål 5 av 7
Bedriften tar betalt for rådgivningsoppdrag. F.eks. som konsulenter eller rådgivere

Oppfølgingsspørsmål
 

Har bedriften et styre?

Neste spørsmål

Spørsmål 6 av 7
Bedriften har ansatte

La oss snakke litt om dine ansatte…
 

La oss prate litt om deg...
 

Jeg ønsker at bedriften skal få erstatning om ansatte mister inntekt på grunn av langtidssykefravær
Jeg ønsker at bedriften skal få erstatning ved tap av inntekt på grunn av langtidssykefravær
Om noe skulle skje, er det viktig for meg og bedriften med rask tilgang til behandling eller psykologhjelp

Neste spørsmål

Neste spørsmål

Neste spørsmål

Spørsmål 7 av 7

Nå tar vi siste spørsmål
 

Det forekommer reiser i jobben. F.eks. korte kundebesøk eller tjenestereiser

Vis anbefaling

★ Du er ferdig, bra jobbet!

Se hvilke forsikringer vi anbefaler og kontakt oss for pris lengst ned.

Vi anbefaler
Din virksomhet
 1. Bedriftsansvar
  For bedrifter som utfører fysiske tjenester eller produserer varer. Gir økonomisk trygghet om for eksempel bedriftens produkt forårsaker skade.
 1. Profesjonsansvarsforsikring
  Dekker erstatningsansvaret for formueskade, personskade eller tingskade.
 1. Styreansvarsforsikring
  Dersom du er styremedlem og blir holdt personlig ansvarlig.
 1. Advokatforsikring
  Beskytter bedriften dersom du havner i tvist og dekker utgifter til advokat.
 • Ansvarsforsikring hjelper bedriften din dersom en ulykke eller feil oppstår, slik at bedriften blir erstatningsansvarlig. Gjelder skader på ting eller om noen skades.
Bedriftens eiendom
 1. Bygningsforsikring
  Beskytter mot vannskader, brannskader, skade ved tyveri m.m.
 1. Eiendelsforsikring
  Beskytter dine varer, maskiner og verktøy som brukes i virksomheten.
 1. Prosjekt- og entreprenørforsikring
  Sikrer at dine økonomiske interesser ivaretas i forbindelse med oppføringen av ett enkelt nybygg, et påbygg eller et rehabiliteringsprosjekt.
 1. Avbruddsforsikring
  Dekker driftsresultatet hvis driften stanser opp på grunn av en skade.
 • Hus- og innboforsikringen dekker ikke det som hører til bedriften. Forsikre det som er viktig for virksomheten, så slipper du uventede kostnader.
Du og dine ansatte
Deg selv
 1. Yrkesskadeforsikring
  Forsikringen er obligatorisk dersom du har ansatte, men anbefales også for selvstendig næringsdrivende. Dekker ulykke i forbindelse med arbeidet samt enkelte yrkessykdommer.
 1. Ulykkesforsikring
  Med fritidsulykke- og sykdomsforsikring er man dekket også utenom arbeidstiden.
 1. Helseforsikring
  Få raskere tilgang til hjelp og behandling. Vi har behandlingsgaranti innen 10 eller 20 dager.
 1. Tjenestereiseforsikring
  Erstatning ved tap av verdisaker, forsinkelser eller sykdom.
 1. Sykelønnsforsikring
  Sykelønnsforsikring dekker differansen mellom sykepenger som utbetales fra NAV og den ansattes lønn. Kun aktuelt for bedrifter med ansatte som tjener over 6G (ca 600.000 kr). 
 1. Sykeavbruddsforsikring
  Dekker bedriftens faste kostnader ved sykefravær (Ikke aktuelt om bedriften er et aksjeselskap).
 • Personforsikringer beskytter helsen og reduserer eventuelt sykefravær. Friske ansatte = lønnsom bedrift.
Bedriftens kjøretøy
 1. Bilforsikring
  Hjelper deg raskt tilbake på veien dersom noe skulle skje med bilen.
 1. Transportforsikring
  Beskytter varer eller gods under transport.
 1. Avbruddsforsikring
  Velg avbruddsforsikring dersom bedriften f.eks. driver taxivirksomhet, så får bedriften erstatning dersom en skade fører til at bilen ikke kan kjøres.
 1. Avbruddsforsikring
  Erstatning ved tap av inntekter p.g.a. kjøretøyskade.
 • En god bilforsikring er også viktig for bedriften, spesielt om du kjører mye. Hos oss kan du se pris og forsikre kjøretøy på nett.


Andre viktige bedriftsforsikringer

 1. Gods og eiendeler i egen bil
  For deg som frakter og oppbevarer verktøy, utstyr eller annet materiale i bilen. Gjelder for eksempel innbrudd i bilen, transportskade og brann.
 1. Cyberforsikring
  Vi erstatter avbrudd i virksomheten og kostnader som følge av dataangrep.
Ønsker du å få pris?

Klikk her når du er helt klar.

* Obligatorisk felt
Skjemaet blir sendt...