Forsikringshjelpen

Det kan være vanskelig å bestemme hvilke forsikringer bedriften din trenger. Men forsikringshjelpen gjør det lettere. Du trenger bare å svare på syv spørsmål.

Spørsmål 1 av 7
Bedriften min har bygninger, f.eks. lager, kontor, butikk eller bolighus.

Neste spørsmål

Spørsmål 2 av 7
Bedriften har eiendeler som f.eks. maskiner, varer, verktøy eller innredning.

Neste spørsmål

Spørsmål 3 av 7
Bedriften har entreprenørvirksomhet innen bygg og installasjon.

Neste spørsmål

Spørsmål 4 av 7
Bedriften eier kjøretøy.

Oppfølgingsspørsmål

Bedriften har virksomhet innenfor frakt, bud eller taxi.
Transporterer du varer eller gods for kunder?

Neste spørsmål

Halvparten ferdig!
 • Nyttig å vite
  Viste du at én dag med sykefravær koster like mye som helseforsikring i ett år? Forsikringen gir deg garantert behandling eller operasjon innen 10 eller 20 dager.
Spørsmål 5 av 7
Bedriften tar betalt for rådgivningsoppdrag. F.eks. som konsulenter eller rådgivere.

Oppfølgingsspørsmål
 

Har bedriften et styre?

Neste spørsmål

Spørsmål 6 av 7
Bedriften har ansatte.

La oss snakke litt om dine ansatte
 

Litt om deg selv
 

Jeg ønsker at bedriften skal få erstatning om ansatte mister inntekt på grunn av langtidssykefravær.
Jeg ønsker at bedriften skal få erstatning ved tap av inntekt på grunn av langtidssykefravær.
Hvis noe skjer er det viktig å komme tilbake på jobb så raskt som mulig.

Neste spørsmål

Neste spørsmål

Neste spørsmål

Spørsmål 7 av 7

Siste spørsmål!
 

Det forekommer reiser i jobben. F.eks. korte kundebesøk eller tjenestereiser.

Vis anbefaling

★ Du er ferdig, bra jobbet!

Hvis du vil vite månedskostnaden for forsikringene vi anbefaler, kan du sende oss noen få opplysninger nederst på siden.

Vår anbefaling
Basert på svarene dine tror vi at dere vil ha nytte av følgende forsikringer.
Bedriften og virksomheten dere driver
 1. Bedriftsansvar - for deg som utfører fysiske tjenester eller produserer varer.
 1. Profesjonsansvarsforsikring - dekker erstatningsansvaret for formueskade, personskade eller tingskade.
 1. Styreansvarsforsikring - dersom du er styremedlem og blir holdt personlig ansvarlig.
 1. Advokatforsikring - dekker advokatkostnader ved tvist og 15 timer rådgivning med advokat.
 • Ansvarsforsikring dekker kostnadene dersom bedriften blir erstatningsansvarlig.
Bedriftens eiendeler
 1. Bygningsforsikring -erstatning ved vannskader, brannskader, tyveri m.m.
 1. Eiendelsforsikring - forsikring for varer, maskiner og verktøy.
 1. Prosjekt- og entreprenørforsikring sikrer dine økonomiske interesser i prosjekter som nybygg, påbygg eller rehabilitering.
 1. Avbruddsforsikring - dekker driftsresultatet hvis driften stanser opp på grunn av en skade.
 • Hus- og innboforsikringen dekker ikke det som hører til bedriften. Husk derfor å forsikre det som er viktig.
Du og dine ansatte
Deg selv
 1. Yrkesskadeforsikring - obligatorisk dersom du har ansatte. Anbefales også for selvstendig næringsdrivende.
 1. Ulykkesforsikring
  Med fritidsulykke- og sykdomsforsikring er man dekket også utenom arbeidstiden.
 1. Helseforsikring
  Få raskere tilgang til hjelp og behandling. Vi har behandlingsgaranti innen 10 eller 20 dager.
 1. Tjenestereiseforsikring
  Erstatning ved tap av verdisaker, forsinkelser eller sykdom.
 1. Sykelønnsforsikring - dekker differansen mellom sykepenger som utbetales fra NAV og den ansattes lønn.
 1. Sykeavbruddsforsikring - dekker de faste kostnadene ved sykefravær (ikke aktuelt for aksjeselskap).
 • Personforsikringer beskytter helsen og reduserer eventuelt sykefravær. Friske ansatte = lønnsom bedrift.
Bedriftens kjøretøy
 1. Bilforsikring
  Hjelper deg raskt tilbake på veien dersom noe skulle skje med bilen.
 1. Transportforsikring
  Beskytter varer eller gods under transport.
 1. Avbruddsforsikring - erstatning hvis bilen ikke kan brukes grunnet en skade.
 1. Avbruddsforsikring
  Erstatning ved tap av inntekter p.g.a. kjøretøyskade.
 • En god bilforsikring er også viktig for bedriften, spesielt om du kjører mye. Hos oss kan du se pris og forsikre kjøretøy på nett.


Andre viktige bedriftsforsikringer

 1. Gods og eiendeler i egen bil - Gods og eiendeler i egen bil. Dekker verktøy, utstyr og annet utstyr i bilen.
 1. Cyberforsikring
  Vi erstatter avbrudd i virksomheten og kostnader som følge av dataangrep.
Hva koster det?
* Obligatorisk felt
Skjemaet blir sendt...

Vi behandler personopplysninger i overensstemmelse med gjeldende lovgivning om forsikring og personvern. Les mer om behandling av personopplysninger