Sprengkulde et problem også for bedrifter

Du hører mest om vannskader i private hjem og boligsameier, men det er også et problem for bedrifter og næringsbygg hvor det ofte fører til driftsstans.

Vannskader i norske bedrifter koster mye

Og gjør også stor skade ved at det ofte skjer produksjonsstans som følge av vannskaden.

Vannstoppere

Vannskader skaper ofte store problemer for dem som rammes, fordi man ofte må flytte fra lokaler eller hus mens tørking og reparasjoner foregår. – Det kan være lønnsomt å investere i en vannstopper, som varsler lekkasjer og som stenger vanntilførsel ved brudd. Det enkleste forebyggende tiltaket er å stenge hovedvannkrana dersom bedriften stenger for en periode, og om vinteren sørge for å ha høy nok temperatur i rom med vannrør. Det var mangel på dette som forårsaket mange av frostskadene i vinter, sier Haakon Thomas Svendsen, leder for Bygning i Bedrift i If.

Rekord i 2010

-Vår erfaring er at faren for vannskader øker med antall mennesker som driver en aktivitet i en bygning. Mer aktivitet betyr flere punkter med vann og desto større sjanse for vannskader. Vi har hatt mest vannskader på borettslag og boligsameier som er forsikret hos oss, men også hoteller har vært rammet. Tradisjonelt pleier det å være mindre vannskader i industribedrifter, butikker og mindre bedrifter, men i år har også disse vært rammet.

Gjennomsnittsutbetalingen etter vannskader er økende, og ligger nå på i underkant av 80.000 kr, forteller Svendsen. –Denne vinteren var noe helt utenom det vanlige. Bare i januar utbetalte vi dobbelt så mye som tidligere månedsrekord. Når vi setter sluttstrek for 2010, vil utbetalingene ganske sikkert vise rekordnivå.

Gode råd

Vannrør har begrenset levetid. Renover gamle rør før vannlekkasjene melder seg

  • Installer vannstoppere som varsler lekkasjer og som stenger vanntilførsel ved brudd
  • Steng vanntilførsel i ubenyttede lokaler eller ved lengre fravær
  • Hold lokalene oppvarmet slik at vannrør ikke fryser og frostsprenges

Les om vår bygningsforsikring