Hvilken forsikring passer for deg?

Vi gir deg råd

Helårs reiseforsikring

Med Helårs reiseforsikring er du sikret på små og store reiser i hele verden, helt fra du går ut døra. Du kan velge mellom Standard og Super. Standard gir en god dekning på de vanligste hendelsene du kan komme ut for på reise, og dekker inntil 45 dager sammenhengende reisedøgn. Super dekker inntil 60 dager sammenhengende reisedøgn, inneholder høyere forsikringssummer og dekker blant annet egenandel ved skade på leiebil.

Merk at Helårs reiseforsikring ikke dekker en reise som varer et helt år sammenhengende, men dekker alle reiser i løpet av et år, som varer inntil 45 eller 60 sammenhengende reisedøgn.

Les mer om Helårs reiseforsikring

Enkeltreise

Dersom du kun reiser en eller to ganger i løpet av et år, kan det lønne seg å bestille reiseforsikring for den enkelte reisen. Da betaler du kun for de dagene du er på reise.

Les mer om Enkeltreise

Studentforsikring

Som student kan du kjøpe hel- eller halvårsforsikring som gjelder i Norden, Europa eller resten av verden. Forsikringen dekker alle grunnleggende forsikringbehov for studenter, som reiseforsikring, ulykkesforsikring og innbo.

Les mer om Studentforsikring

Merk at If Start kan være et bra alternativ hvis du studerer i Norden. If Start inneholder også reiseforsikring, ulykkesforsikring og innboforsikring, men har blant annet høyere forsikringssum på innbo.

Les mer om If Start

Tilleggsdekninger og spesialforsikringer

Tilleggsdekninger og spesialforsikringer kan ikke bestilles på nett. Ring oss på 21 49 24 00 eller kontakt oss for å bestille.

Ekspedisjoner

Tilleggsforsikring som dekker reiser som krever spesielt utstyr og planlegging, og som legges til geografiske områder uten infrastruktur. 

Søk- og redningsforsikring

Forsikringen dekker garantiansvaret for reiser utenfor Sysselmannens fastsatte sikkerhetssone på Svalbard. Søk- og redningsforsikring kan kjøpes som en separat forsikring, uten annen forsikringsdekning.