Hvilken reiseforsikring passer for deg?

If Europeiske tilbyr ulike reiseforsikringer til ulike reisemønstre. Her kan du lese om hva som skiller dem og finne ut hvilken som passer deg best.

Helårs reiseforsikring

Med Helårs reiseforsikring er du sikret på små og store reiser i hele verden, fra du forlater hjemmet ditt. Du kan velge mellom Standard og Super.

Standard gir en god dekning på de vanligste hendelsene du kan komme ut for på reise, og dekker inntil 45 dager sammenhengende reisedøgn. Super dekker inntil 60 dager sammenhengende reisedøgn, inneholder høyere forsikringssummer og dekker blant annet egenandel ved skade på leiebil og uhellsskader på nettbrett og mobil.

Merk at Helårs reiseforsikring ikke dekker en reise som varer et helt år sammenhengende, men dekker alle reiser i løpet av et år, som varer inntil 45 eller 60 sammenhengende reisedøgn. Med både Standard og Super kan du øke opp til 180 sammenhengende reisedager per reise. Dersom du trenger flere reisedager for kun én reise, kan du forlenge reiseforsikringen med ekstra dager for kun den ene reisen.

Enkeltreiseforsikring

Dersom du kun reiser en eller to ganger i løpet av et år, kan det lønne seg å bestille reiseforsikring for den enkelte reisen. Da betaler du kun for de dagene du er på reise. Merk at enkeltreiseforsikring ikke dekker avbestilling.

Helårs- eller kortidsforsikring?

For mange står valget mellom Helårs reiseforsikring eller Enkeltreiseforsikring. Reiser du til utlandet minst et par ganger i året, vil Helårs reiseforsikring som regel være det mest økonomiske valget. Utover å dekke alle reiser du tar i løpet av et år, dekker Helårs reiseforsikring også avbestilling, samt tyveri og uhellsskader på for eksempel mobil eller laptop utenfor hjemmet.

Student i utlandet

Skal du studere i utlandet, kan du kjøpe vår skreddersydde forsikring som dekker alle grunnleggende forsikringsbehov. Vår studentforsikring inkluderer reiseforsikring, ulykkesforsikring og innboforsikring.

Forsikringen Student i utlandet gjelder både på studiestedet og på reiser i inntil 45 (Standard) eller 60 (Super) sammenhengende reisedager fra studiestedet.

Er du under 26 år og studerer i Norden? Da kan If Start være et bra alternativ.

Les mer om If Start

Forsikring for ekspedisjoner

Ved turer til geografiske områder med dårlig infrastruktur, som Himalaya, Antarktis og Amazonas, trenger du ekspedisjonstillegg til reiseforsikringen din. Tilleggsforsikringen dekker reiser som krever spesielt utstyr og planlegging.

Søk- og redningsforsikring

Forsikringen dekker garantiansvaret for reiser utenfor Sysselmannens fastsatte sikkerhetssone på Svalbard. Søk- og redningsforsikring kan kjøpes som en separat forsikring, uten annen forsikringsdekning.