Elektronikk som PC, TV og mobil blir også dekket av innboforsikringen. Men hvilke typer hendelser som dekkes, kommer an på om du har dekningsnivå Basis, Utvidet eller Super:

  • Basis dekker tyveri av gjenstander som PC, mobil og TV, men kun fra hjemmet.
  • Utvidet og Super dekker tyveri også utenfor hjemmet, med inntil 40 000 kroner, og gjelder i hele Norden.
  • Utvidet og Super dekker i tillegg uhellsskader, slik at hvis du ved et uhell knuser TV-en eller mobilen, eller skader PC-en, kan du få den erstattet med inntil 40 000 kroner.

Egenandel

Med Basis og Utvidet er egenandelen 4 000 kroner. Med Super er egenandelen på uhell og tyveri 2 000 kroner.