Fukt- og vannskade

Tettere boliger og stadig mer ​ekstremvær gir større risiko for fuktskader. Siden fukt kan føre til skade på bygningen og betydelig helseproblemer er det viktig å finne årsaken til fuktigheten og utbedre skaden raskt.

Beregn pris på husforsikring

Stadig tetter hus, mangler og feil i byggeprosesser og oftere ekstremvær gjør at mange boliger får fuktskader. Forskning viser at for høy luftfuktighet inne fører til helseplager for mange. I tillegg kan det bli dyrt å reparere fuktskaden og gjøre de utbedringene som kreves for å få et godt inneklima.​

Typiske tegn på fukt- eller vannskader

  • ​vann trenger inn i kjeller eller sokkeletasje
  • fuktig kjellermur (saltutslag)
  • misfarging/sverting på vegg eller tak, spesielt i våtrom men også bak møbler og skap plassert mot kalde yttervegger
  • vannlekkasjer i bygningskonstruksjoner eller røranlegg
  • kondensering (dugg) på vinduer
  • synlig hussopp
  • synlig muggsopp
  • mugglukt

Vær forsikret mot fukt og vannskade

Det er viktig å være trygg i hjemmet sitt uansett vær og vind. Uforutsette skader kan få bli omfattende og dyrt. Vi gir deg trygghet i hjemmet gjennom boligforsikring.

Sjekk hva det koster å forsikre huset ditt her.