Fukt og vannskade

Tettere boliger og stadig mer ​ekstremvær gir større risiko for fuktskader. Siden fukt kan føre til skade på bygningen og betydelig helseproblemer er det viktig å finne årsaken til fuktigheten og utbedre skaden raskt.

Stadig tetter hus, mangler og feil i byggeprosesser og oftere ekstremvær gjør at mange boliger får fuktskader. Forskning viser at for høy luftfuktighet inne fører til helseplager for mange. I tillegg kan det bli dyrt å reparere fuktskaden og gjøre de utbedringene som kreves for å få et godt inneklima.​

Typiske tegn på fukt- eller vannskader

 • ​vann trenger inn i kjeller eller sokkeletasje
 • fuktig kjellermur (saltutslag)
 • misfarging/sverting på vegg eller tak, spesielt i våtrom men også bak møbler og skap plassert mot kalde yttervegger
 • vannlekkasjer i bygningskonstruksjoner eller røranlegg
 • kondensering (dugg) på vinduer
 • synlig hussopp
 • synlig muggsopp
 • mugglukt

Vær forsikret mot fukt og vannskade

Det er viktig å være trygg i hjemmet sitt uansett vær og vind. Uforutsette skader kan få bli omfattende og dyrt. Vi gir deg trygghet i hjemmet gjennom boligforsikring.

Sjekk hva det koster å forsikre huset ditt her.

Slik unngår du vannlekkasjer og fuktskade

Ved å følge noen enkle råd og tips kan du unngå fukt i tak, vegger og gulv. Mange vannskader oppstår på grunn av lekkasjer fra taket. Et godt råd er å rense takrenner og nedløp jevnlig. Vær også forsiktig når du måker snø, så du ikke skader membranen eller takpappen​.

Her bør du sjekke boligen for fuktskader

Oppdager du tegn på høy fuktighet og gjør det som er nødvendig for å stoppe utviklingen, blir det både enklere og billigere enn å vente til det blir en skade. I tillegg unngår du at noen i husstanden risikerer å bli syke som følge av sopp eller råte. Ta en runde i huset med jevne mellomrom og se etter synlige tegn på fuktighet, gjerne på en regnfull dag. Spesielt utsatte steder er blant annet

Taket
Manglende vedlikehold, tette sluk, dårlig isolasjon og gjengrodde takrenner og nedløp kan føre til lekkasjer og fuktskader fra taket. Flate tak er spesielt utsatt.

Kjelleren
I kjelleren kan det være vanskelig å holde fuktnivået tilstrekkelig lavt. Det kan føre til vekst av muggsopp med fare for økt mengde luftbårne sporer eller mugglukt i nærliggende boområder.

Badet
Våtrom er spesielt utsatt for fuktskader. Opplever du ofte dugging og dråper på overflatene? Har du stadig besøk av den lille sølvkreen? Det kan skyldes høy fuktighet på grunn av dårlig ventilasjon, manglende fall mot sluk eller lekkasjer i røropplegget.

Reparasjon av fuktskader og vannlekkasje

Siden fuktskader inne kan føre til helseproblemer, blant annet som følge av muggsopp og råte, er det viktig at de bygningsmessige utbedringene skjer på riktig måte.

Les mer om fjerning av muggsopp og råte​

Ved plutselig vannlekkasje eller inntrenging av vann er det viktig at lekkasjen og årsaken til den utbedres raskt slik at skaden får så lite omfang som mulig. Deretter må området tørkes ut. Unngå å øke temperaturen for å gi raskere tørkeprosess, det gir bare gode vekstvilkår for muggsoppen.

Unngå fuktskader når du bygger hus eller hytte

Har du planer om å bygge eget hus eller hytte? Da er det viktig å ha en god byggeprosess slik at du unngår at fukt bygges inn i konstruksjonen.

 • ​Bygningsdeler og konstruksjoner skal utføres slik at nedbør, overflatevann, grunnvann, bruksvann og luftfuktighet ikke kan trenge inn.
 • Rundt bygningsdeler under terreng og under gulvkonstruksjoner på bakken må du lede sigevann bort og hindre at fukt trenger inn i konstruksjonene.
 • Fasadekledning, vinduer, dører og installasjoner som går gjennom vegger skal utformes slik at fukt kan tørke ut.
 • Taket skal ha tilstrekkelig fall slik at regn og smeltevann renner av. Hvis kondens kan oppstå på undersiden av taktekkingen, eller taktekkingen ikke er tilstrekkelig tett til å forhindre inntrengning av vann, må underliggende konstruksjon beskyttes ved hjelp av vanntett sjikt.
 • Bad og vaskerom skal ha sluk.
 • Gulv, vegger og tak som kommer til å bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens skal bygges med fuktbestandige overflatematerialer. Bakenforliggende konstruksjoner og rom som kan påvirkes negativt av fukt skal være beskyttet av et vanntett overflatemateriale eller et egnet vanntett sjikt.