Kjøpekontrakt

for bruktbil

​Kjøp og salg av privatbil er et av de områdene som innebærer flest klager og som Forbrukerrådet får flest spørsmål om. Vi anbefaler at du bruker en god kontrakt for å unngå de største fallgruvene. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Last ned kjøpekontrakt for bruktbil (pdf)

Hva inngår i en kjøpekontrakt? 

En kontrakt for kjøp og salg av bil skal inneholde alle viktige opplysninger om bilen og hva kjøper og selger har blitt enige om, som blant annet: 

  • navn på selger og kjøper
  • overtakelsesdato
  • betalingsmåte
  • kjøretøyets merke, type og årsmodell
  • dato for første gangs registrering
  • registreringsnummer
  • kjørelengde
  • utstyr og tilbehør
  • tidligere skader og reparasjoner
  • feil og mangler

Det skal også krysses av for en del spesifikke spørsmål som om bilen er bruktimportert, EU-godkjenning, tilstandsrapport, heftelser og om bilen er brukt som drosje, leie- eller leasingbil. Det er også en egen rubrikk som regulerer om bilen "selges som den er".

Hva betyr "selges som den er"? 

Hvis bilen "selges som den er" begrenser det rettighetene til deg som kjøper bilen, og ansvaret til deg som selger. Men selger har plikt til å gi riktige opplysninger og ikke holde tilbake informasjon. Selger er også ansvarlig hvis det viser seg at bilen er i vesentlig dårligere stand enn hva den som kjøper bilen hadde grunn til å regne med.

Rettigheter og plikter for selger og kjøper

Kjøp og salg av bil mellom private reguleres av kjøpsloven. Det betyr at selger har opplysningsplikt og at kjøper har rett til å få vite om vesentlige forhold.

Skal du selge bruktbil privat?

Når du selger bil til en privatperson er du ansvarlig for at kjøper får informasjon om alle forhold ved bilen. Derfor er det viktig å være ærlig både i annonsen og når du forteller potensielle kjøpere om bilen. Du må også sørge for at alle opplysningene kommer med i kontrakten.​

Betaling og overlevering

Det kan være både dyrt og tidkrevende å få inn pengene hvis kjøper ikke betaler som avtalt. Derfor er det tryggest å vente med å overlevere bilen til du har mottatt hele kjøpesummen. Hvis kjøperen har behov for et billån vil banken eller finansieringsinstitusjonen vanligvis kreve at bilen er omregistrert på den nye eieren før de betaler ut pengene. Da kan du som selger be om en garanti om at kjøpesummen blir utbetalt direkte til deg når omregistreringen har skjedd. I tillegg bør du vente med selve overleveringen av bilen til hele kjøpesummen er betalt.

Har du lån på bilen du skal selge?

Hvis du har lån med sikkerhet i bilen betyr det at det er heftelser på bilen og dette må du få slettet i forbindelse med salget. Ofte er det greiest at kjøper betaler det gjenstående lånebeløpet direkte til banken din. Når kjøperen har fått bekreftelse fra banken eller finansieringsselskapet om at heftelsen er slettet betaler kjøperen det resterende beløpet til deg.

Skal du kjøpe bruktbil privat?

Når du kjøper bruktbil har du rett til å få vite om alle vesentlige forhold ved bilen, som for eksempel hvor langt bilen har gått og om den har vært kollisjonsskadet. Det er viktig at du så langt som mulig kontrollerer at alle opplysningene kommer med i kontrakten. ​​

Klager og erstatning

Hvis bilen du har kjøpt viser seg å være mangelfull har du rett til å klage selv om du kjøpte bilen privat. Det er viktig å følge de reglene som gjelder i forhold til klager, ellers kan du risikere å miste retten til erstatning.

Huskeliste ved kjøp av bruktbil

Bil er en stor investering, derfor har vi samlet noen råd og tips så du kan gjøre et trygt kjøp eller salg.

Tips om en trygg handel

Heftelser

Sjekk om det er heftelser på bilen du skal kjøpe. 

Heftelser

Omregistrering

Når bilen skifter eier må den omregistreres hos Statens vegvesen.

Omregistrering