Kjøpekontrakt for bruktbil

​Kjøp og salg av privatbil er et av de områdene som innebærer flest klager, og som Forbrukerrådet får flest spørsmål om. Vi anbefaler at du bruker en kjøpekontrakt for å unngå de største fallgruvene. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hva inngår i en kjøpekontrakt?

En kontrakt for kjøp og salg av bil skal inneholde alle viktige opplysninger om bilen og hva kjøper og selger har blitt enige om, som blant annet: 

  • navn på selger og kjøper
  • overtakelsesdato
  • betalingsmåte
  • kjøretøyets merke, type og årsmodell
  • dato for første gangs registrering
  • registreringsnummer
  • kjørelengde
  • utstyr og tilbehør
  • tidligere skader og reparasjoner
  • feil og mangler

Det skal også krysses av for en del spesifikke spørsmål som om bilen er bruktimportert, EU-godkjenning, tilstandsrapport, heftelser og om bilen er brukt som drosje, leie- eller leasingbil. Det er også en egen rubrikk som regulerer om bilen "selges som den er".

Last ned kjøpekontrakt for bruktbil

Hva betyr "selges som den er"?

Hvis bilen "selges som den er" betyr det at du som kjøper i utgangspunktet aksepterer at du kjøper en bil i den tilstand den er,  med de feil og mangler den har.

Men selger har plikt til å gi riktige opplysninger og ikke holde tilbake informasjon. Selger er også ansvarlig hvis det viser seg at bilen er i vesentlig dårligere stand enn hva den som kjøper bilen hadde grunn til å regne med.

Rettigheter og plikter for selger og kjøper

Kjøp og salg av bil mellom private reguleres av kjøpsloven. Det betyr at selger har opplysningsplikt og at kjøper har rett til å få vite om vesentlige forhold.

Trenger du bilforsikring? Sjekk din pris her!