Omregistrering ved salg av bil

Selger av bil har alltid ansvar for omregistrering av bilen slik at Statens vegvesen får beskjed om eierskiftet.

Salgsmelding

Kjøper og selger skal fylle ut samme salgsmelding. Denne kan fylles ut på nett eller på papir.

Digital salgsmelding

Salgsmelding kan leveres via Din side på Vegvesen.no. Husk at begge må være over 18 år.

 1. Hent inn kjøpers navn, personnummer og mobilnummer.
 2. Send salgsmelding til kjøper.
 3. Kjøper logger inn på Din side og godkjenner salgsmelding.
 4. Salgmelding er nå gjennomført, og det vil bli registrert et eierskifte hos Statens vegvesen.

Klikk her for å levere salgsmelding på nett

Etter dette sjekker Statens vegvesen opp disse punktene før bilen omregistreres til kjøperens navn:

 • Har kjøretøyet gyldig ansvarsforsikring?
 • Er EU-kontrollen gyldig?
 • Er omregistreringsavgift betalt?

Når alt er ok, omregistreres bilen til ditt navn, og du kan skrive ut midlertidig vognkort på Din side.

Salgsmelding på papir

Hvis dere ikke kan eller vil levere salgsmelding på nett, må meldingen sendes til Statens vegvesen eller leveres på en av trafikkstasjonene senest tre dager etter at bilen er solgt. Statens vegvesen anbefaler å bruke vognkortets del 2 som salgsmelding, og at du som selger bilen selv sørger for å få levert denne til trafikkstasjonen.

Huskeliste ved utfylling av salgsmelding på papir:​

 • tidligere og ny eier (eventuelt medeier) skal underskrive samme salgsmelding
 • kun orginale underskrifter blir godtatt
 • det er ikke tillatt å overstryke navn, fødsels-/organisasjonsnummer

På trafikkstasjonen

Hvis dere møter opp på en trafikkstasjon for å få kjøretøyet omregistrert må den nye eieren vise gyldig legitimasjon. Når bilen omregistreres blir det utstedt et midlertidig vognkort som brukes til det nye vognkortet er klart.

Hva er selgers ansvar?

Det er den som selger bilen som har ansvaret for å sende inn melding om eierskifte. Hvis meldingen ikke er riktig utfylt risikerer du at krav om årsavgift, bompenger og eventuelle bøter fortsatt blir sendt til deg i stedet for den nye eieren. I tillegg vil det være vanskelig å få sagt opp forsikringen på bilen. 

Slik gjør du

På nett:

 • Selger begynner ved å sende en salgsmelding til kjøper via sin side.
 • Kjøper må deretter logge inn på sin side og godkjenne salget.
 • Salgsmelding er nå gjennomført, og kjøretøyet har fått ny eier.
 • Tjenesten kan brukes av både privatpersoner og bedrifter. For å kunne logge inn må du ha norsk fødselsnummer eller D-nummer. Tjenesten kan brukes både på pc, nettbrett og mobiltelefon.

På papir:

 • Fyll ut salgsmeldingen sammen med ny eier/medeier og send eller lever den til en av Statens Vegvesens trafikkstasjoner. Hvis kjøperen er under 18 år må salgsmeldingen underskrives av kjøperen og alle vergene.
 • Send inn vognkort del 2 selv om du ikke benytter den som salgsmelding.
 • Sjekk kjøperens legitimasjon mot fødselsnummer/organisasjonsnummer.
 • Fjern AutoPass-brikken og flytt den til den nye bilen din. Husk å melde fra til bomselskapet at du har byttet bil.
 • Selger du bilen til en person som skal eksportere bilen eller ikke har norsk personnummer, d-nummer eller firma med norsk organisasjonsnummer, må du først levere skiltene til en trafikkstasjon for å avregistrere kjøretøyet.

Sjekk legitimasjonen til kjøper

Som selger har du ansvaret for å sjekke legitimasjonen til den som kjøper bilen. Det er bare personer med norsk personnummer, d-nummer eller firma med norsk organisasjonsnummer kan registrere kjøretøy i Norge. Den som skal registreres som eier må også ha norsk adresse​.

Hva er kjøpers ansvar?

Hvis fristen for EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll) har gått ut, må kontrollen gjennomføres før bilen kan omregistreres.

 • Fyll ut salgmelding sammen med tidligere eier/medeier.
 • Sjekk at tidligere eier har vognkort del 2 eller at det blir levert tapsmelding til Statens vegvesen.
 • Bestill ny bilforsikring.
 • Betal omregistreringsavgiften. Du får tilsendt en faktura når salgsmeldingen er mottatt av Statens vegvesen.
 • Sett inn AutoPass-brikken hvis du har, og meld fra til bompengeselskapet at du har byttet bil.

Sjekk at det er riktig eier

Sjekk hvem som eier bilen og fødsels- eller organisasjonsnummeret. Hvis dette er et annet en det som er oppgitt i salgsmeldingen og vognkort del 2 må du sjekke hvem som eier bilen og om den kan registreres på deg. Dette kan du gjøre ved å skrive REGNR (mellomrom) og registreringsnummeret på bilen og sende meldingen til 2282 eller ringe Statens vegvesen på 02030.

Vognkort

Vognkort del 1 inneholder tekniske opplysninger om kjøretøyet, og dette dokumentet skal følge bilen fra eier til eier. Vognkort del 2 er et verdipapir som viser hvem som er rettmessig eier av bilen.Vognkort del 2 skal oppbevares separat fra kjøretøyet og skal alltid leveres inn til Statens Vegvesen når bilen skifter eier.

Hvis du har mistet vognkort del 2 kan du fylle ut en tapsmelding og sende den til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner​.

Omregistreringsavgift

Når bilen skifter eier må det betales omregistreringsavgift. Du får ikke betalt omregistreringsavgiften før alle forhold som blant annet bilforsikring, EU-kontroll, salgsmelding, vognkort del 2 og eventuelle mangellapper er i orden. 

Fritak for omregistreringsavgift

I noen tilfeller er det fritak for omregistreringsavgiften, blant annet hvis

 • bilen omregistreres til ektefelle
 • bilen omregistreres mellom foreldre og barn som arv
 • bilen har vært registrert i mer enn 30 år
 • bilen har vært registrert på samme eier i to måneder eller mindre og omregistreringsavgift ble betalt
 • bilen har en tillatt totalvekt på 7500 kg eller høyere

Hvem betaler?

I utgangspunktet avtales dette mellom partene, men vanligvis er det kjøper som betaler omregistreringsavgiften.​

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om omregistreringsavgiften kan du kontakte Skatteetaten.

Huskeliste ved kjøp av bruktbil

Bil er en stor investering, derfor har vi samlet noen råd og tips så du kan gjøre et trygt kjøp eller salg.

Billån

​Trenger du et billån er det greit å ha dette klart allerede før du har bestemt deg for hvilken bil du skal kjøpe.