Skoleroboten AV1 - en del av Ifs barneforsikring

Selv om skolene nå åpner opp er det mange barn som fortsatt ikke får møtt klassekameratene sine som følge av koronapandemien. Derfor tar If klasserommet hjem til barna.

Skoleroboten AV1
Foto: Estera Kluczenko / No Isolation

Etter mange uker med stengte skoler er de første barna nå igjen på plass bak pultene sine. De kan se, høre, snakke med andre elever og lærere, og ikke minst leke med klassekameratene i friminuttene.

Slik er det imidlertid ikke for alle barn – selv om de under normale omstendigheter ville ha gått på skolen som normalt.

Underliggende sykdom gir smittefrykt

Norsk barnelegeforening har listet opp hvilke diagnosegrupper som gjør at barn bør få tilrettelagt opplæring, eller må holdes hjemme som følge av fare for koronasmitte.

Det er disse barna If nå ønsker å hjelpe i den litt vanskelige og uavklarte situasjonen vi er i. Ideen kom da produktsjefen for barneforsikring i If fikk vite at barn med ulike diagnoser ikke kan gå på skolen som normalt.

Skolerobot – rett fra idébordet og til kundene

På rekordrask tid har denne ideen utviklet til seg fra idéstadiet, til å bli ferdig forsikringsprodukt som skal hjelpe disse barna de neste tre månedene. I tillegg vil AV1-roboten bli en del av forsikringsdekningen for barn som er langtidssyke og i den anledning ikke kan møte på skolen – uavhengig av koronapandemien.

Nå kan barn med underliggende sykdom som må holdes hjemme fra skolen, få dekket leie av skoleroboten AV1. Den blir barnas øyne, ører og stemme i klasserommet.
Nå kan barn med underliggende sykdom som må holdes hjemme fra skolen, få dekket leie av skoleroboten AV1. Den blir barnas øyne, ører og stemme i klasserommet. Foto: No Isolation

Rask levering og igangsetting

Skoleroboten AV1 er barnas øyne, ører og stemme i klasserommet, og kanskje også i skolegården. Den tar skolehverdagen hjem til barnet, og blir for mange et kjærkomment tilbud nå som hverdagen er snudd litt på hodet, og ingen med sikkerhet vet når ting normaliserer seg.

Foreldre som har barn med noen av diagnosegruppene som Norsk barnelegeforening lister opp, kan søke om å få låne skoleroboten hjem de neste tre månedene.

If har gjennom sin samarbeidspartner, No Isolation, kort leveringstid på AV1. Roboten kan være oppe og gå i løpet av en uke etter innmelding, litt avhengig av pågang. Leiekostnadene er dekket av forsikringen, og det er heller ingen egenandel for kundene.

Ønsker du å lese mer om AV1-løsningen, eller å søke om å få det dekket for ditt barn? Da kan du lese mer om det her.