Hvem blir

Årets foregangsbedrift innen HMS?

Et planmessig og aktivt HMS-system er og blir stadig viktigere for MEF-bedrifters konkurranseevne. Vi i If vil sette ytterligere fokus på dette ved å innføre en årlig pris som årets foregangsbedrift innen HMS-arbeid.

Foreslå din kandidat!

Nominér din kandidat innen 20. november

Prisen er på 25 000 kroner og vil tilfalle en MEF-bedrift som tilfredsstiller kravene til et godt HMS-system.
Hovedkravene er at:

  • Bedriften har et godt og velfungerende HMS-system
  • Bedriften har gode systemer for rapportering av uønskede hendelser og avviksoppfølging
  • Bedriften har gode opplæringsrutiner og oppfølging av ansatte innen skadeforebyggende adferd
  • Bedriften fremstår er en foregangsbedrift som trygg arbeidsplass

Kriterier det også vil bli lagt vekt på er tilfredsstillende sykefravær og skadebilde i If. Det vil også være et pluss hvis bedriften er godkjent opplæringsbedrift.

Nominasjonen er nå avsluttet

Nominasjonsprosessen er nå avsluttet. Finalistkandidatene vil bli presentert i neste nummer av Anleggsmaskinen, så følg med der! Vinneren vil bli annonsert på Arctic Entrepreneur i januar 2020