Årets foregangsbedrift innen HMS

Et planmessig og aktivt HMS-system er og blir stadig viktigere for MEF-bedrifters konkurranseevne.

Vi setter ytterligere fokus på dette med vår årlige pris som årets foregangsbedrift innen HMS-arbeid.

Nominér din kandidat innen 15. november!

Nominér din kandidat

Prisen er på 25 000 kroner og vil tilfalle en MEF-bedrift som tilfredsstiller kravene til et godt HMS-system.

Hovedkrav

  • Bedriften har et godt og velfungerende HMS-system
  • Bedriften har gode systemer for rapportering av uønskede hendelser og avviksoppfølging
  • Bedriften har gode opplæringsrutiner og oppfølging av ansatte innen skadeforebyggende adferd
  • Bedriften fremstår er en foregangsbedrift som trygg arbeidsplass

Kriterier det også vil bli lagt vekt på er tilfredsstillende sykefravær og skadebilde i If. Det vil også være et pluss hvis bedriften er godkjent opplæringsbedrift.

Foreslå en kandidat

* Obligatorisk felt
Skjemaet blir sendt...

Nominerte bedrifter vil bli vurdert av samarbeidsutvalget MEF - If, og vinneren av årets foregangsbedrift innen HMS vil bli annonsert i Anleggsmaskinen.


Her kan du lese om vår behandling av personopplysninger