Årets foregangsbedrift innen HMS

MEF & If prisen 2024
Vi ønsker å øke fokuset på skadeforebygging og vil dele ut vår årlige pris til en foregangsbedrift innen HMS.
Nominer din kandidat innen 15. November.
Regionale nominasjoner vil offentliggjøres på høst/julemøter og en endelig vinner vil bli annonsert på Artic Entrepreneur 2024!

Nominér din kandidat

Hovedkrav

  • Bedriften er medlem av MEF og kunde hos If.
  • Bedriftens ledere og ansatte har gjennomført opplæring i skadeforebygging gjennom «Føre var».
  • Bedriften har proaktivt jobbet med skadeforebygging, f.eks. «Sikkerhet i hverdagen» og/eller forsikringskurs.
  • Bedriften har gode rutiner for rapportering av uønskede hendelser og avviksoppfølging.
  • Bedriften er en foregangsbedrift for trygt arbeid.

Foreslå en kandidat

* Obligatorisk felt
Skjemaet blir sendt...

Nominerte bedrifter vil bli vurdert av samarbeidsutvalget MEF - If, og vinneren av årets foregangsbedrift innen HMS vil bli annonsert i Anleggsmaskinen.


Her kan du lese om vår behandling av personopplysninger