Refusjon

Vi dekker utgifter i forbindelse med utredning og behandling. 

Fyll ut refusjonsskjema Reimbursement form in English

Refusjon av tannlegeutgifter 

Har du tannforsikring, og skal søke refusjon av utgifter du har hatt hos tannlege, skal dette gjøres på nettsidene for tannforsikring.

Refusjon av reiserelaterte utgifter

  • Ved reisevei på mer enn 50 km én vei for utredning eller behandling dekker vi transport etter statens satser for pasientreiser.
  • Reise til fysikalsk behandling eller psykologbehandling dekkes ikke.
  • Overnatting, taxi og fly: Skal forhåndsgodkjennes av Vertikal Helse. Ta kontakt med din medisinske rådgiver for bestilling av flybilletter og overnatting.
  • Ledsager: Reise for ledsager dekkes i spesielle tilfeller, og skal forhåndsgodkjennes av Vertikal Helse.