Psykologisk førstehjelp

Blir du utsatt for en plutselig og uforutsett hendelse som medfører psykiske reaksjoner, kan du som har personalforsikring eller helseforsikring hos oss ringe psykologvakten hele døgnet.

Du vil få kontakt med spesialutdannede sykepleiere, som iverksetter nødvendig oppfølging og ved behov etableres kontakt med krisepsykolog.​

Psykologvakten

Telefonnummer til psykologvakten: 22 96 50 07. Tjenesten holder åpent hele døgnet.​