Psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp for bedrifter med personforsikring

Får du en akutt psykisk krise som følge av ran/overfall, en alvorlig ulykkesskade eller annen traumatisk opplevelse som brann, eksplosjon, trafikkulykke, naturskade, eller terrorangrep, kan du som har personal og/eller helseforsikring hos If ringe psykologvakten hele døgnet.

Dersom en av hendelsene er årsak til forsikredes død, vil etterlatt ektefelle/samboer/partner og/eller barn ha rett til psykologisk førstehjelp. Psykologisk førstehjelp erstatter inntil 10 konsultasjoner/timer pr. skadetilfelle hos psykolog.

Psykologvakten

Telefonnummer til psykologvakten: 22 96 50 07. Tjenesten holder åpent hele døgnet.