Er jeg som transportør ansvarlig for 17SDR/kg ved skade?

Er jeg som transportør ansvarlig for 17SDR/kg ved skade på gods (innenlands transport på vei) dersom Incoterms DDU er avtalt? Eller er jeg helt ansvarsfri ved skade? Dekker bilforsikringen min mitt ansvar for "SDR-delen" ved uhell?

Svar: Leveringsbetingelsene har ingenting med transportøren å gjøre, det er en avtale mellom selger og kjøper, og kun disse.

Som transportør er du ansvarlig for tap og skader på godset, med mindre det kan påvises force majeure, altså hendelser underveis som verken kunne forebygges, eller unngås. Du kan heller ikke gjøres ansvarlig for skade som følge av manglende/dårlig emballasje.

Som du påpeker er transportørens ansvar målt i SDR (ca 10 kroner) pr. kg. gods. I henhold til Lov om Vegfraktavtaler er begrensningen 17 SDR. I henhold til CMR-konvensjonen er den 8,33 SDR: (grenseoverskridende transporter). Dette gjelder ved vanlig uaktsomhet. Ved grov uaktsomhet, eller forsett, gjelder ikke begrensningsreglene.