Incoterms 2020 - en leveringsgaranti for både leverandører og kunder

Incoterms ble lansert av ICC i 1936 og er et verktøysett/regelsett som er anerkjent i hele verden og som har lik tolkning i alle land.

Usikkerhet rundt regelverket

Kjøper du varer som krever transport må du forhandle på egen hånd dersom leverandør ikke benytter Incoterms. Mange aner rett og slett ikke hvilket regelverk de må forholde seg til, sier Arild Larsen som er fagsjef på transport i If.

Kunnskapen hos norsk næringsliv er for lav

- Norsk næringsliv er lite oppdatert på Incoterms og kunnskapen er rett og slett for dårlig, sier Arild Larsen. Mange går i fellen og blir lurt fordi de ikke vet hva de signerer på. De vet ikke hvem som har ansvaret og det betyr at kunden i mange tilfeller kan tape alt og i verste fall ende opp konkurs.

Fellen

Et typisk eksempel er varer som havarerer underveis til bestemmelsesstedet og hvor kunden f.eks. har betalt under forutsetning FOB - ”free on board”. Velger du som kjøper FOB er du selv ansvarlig for vareforsendelsen etter at varen er levert skipet. - Kan du ikke bære risikoen selv bør du forsikre varene dine, sier Arild. Et annet eksempel er at kjøper og selger avtaler at selger har risiko hele veien til kundens lager. Er kjøper kunde i If, har If ingen forpliktelse over forsendelsen.

De mest brukte og misbrukte Incoterms

Incoterms 2020 er de internasjonale leveringsbestemmelsene

CIF = Cost insurance freight. Dette innebærer at selger forsikrer varen til avtalt sted.

FOB = Free on board. Varen er levert kjøper når godset har passert skipets rekke i avsenderhavn.

Ofte glemmes det at CIF og FOB er klausuler som bare gjelder for transport til sjøs. Like ofte glemmes ettertransporten fram til kundens lager når man velger CIF. Har du kontor på Hamar og varene skal leveres CIF Oslo, vil forsikringen tegnet av selger gå ut ved ankomst CIF-havn Oslo. Deretter må du selv forsikre varene frem til kontoret på Hamar.

Mer om Incoterms 2020

Transportforsikring