Hva dekkes av innboforsikringen

Har du hjemmekontor eller driver firma hjemmefra? Sjekk hva innboforsikringen dekker.

Driver du virksomhet hjemmefra?

Noe som er viktig å vite for selvstendig næringsdrivende er at din innboforsikring ikke dekker det som tilhører firmaet ditt. Mange som jobber som konsulenter eller småbedriftseiere med kontorer hjemme, tror ofte at datamaskinen som brukes i jobben, er dekket av for eksempel innboforsikringen. Dette er ikke riktig.

Det er viktig å ha den rette typen forsikring, da det kan sette hele firmaet i fare hvis det skjer en ulykke. Små bedrifter hvor marginene ikke er så store er spesielt utsatt. Dyrt arbeidsredskap eller maskiner kan bli stjålet, eller det kan være rettssaker i forskjellige sammenhenger, noe som kan bli svært kostbart for bedriften.

Husk at alt du har fått momsfradrag for ikke dekkes av innboforsikringen.

Aleksander Stener Olstad, Forsikringsrådgiver hos If bedrift.

Hvilken forsikring gjelder?

Ifølge en undersøkelse av If er kun 3 av 4 bedrifter forsikret. Dette betyr at alt bedriften bruker og skaper, ikke er beskyttet av forsikring.

Nedenfor er noen eksempler på situasjoner der misforståelser kan oppstå. Vi forklarer hvilken forsikring som gjelder.

Situasjoner der det kan oppstå misforståelser

Eksempel På jobben behøves På fritiden behøves
Du søler kaffe på laptopen din
Eiendomsforsikring Innboforsikring
Du mister bagasjen din på reise
Tjenestereiseforsikring Helårs reiseforsikring
Du havner i en rettslig tvist
Rettshjelpforsikring Innboforsikring

Forsikre firmaet ditt

Send oss noen få opplysninger så kontakter vi deg